Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Towers Watson Limited

Tunnusnumber registris: 24082737690-57
Registreerimise kuupäev: 12/01/2012 10:52:17

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/03/2015 17:21:43
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/03/2015 17:21:43
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Towers Watson Limited

Limited Company

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

London Road, Watson Hse
RH2 9PQ Reigate
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 1737241144

Serenitas Building A
Av. Edmond Van Nieuwenhuyse 2
1160 Brussels
BELGIA

(+32) 26781511

    Juriidiliselt vastutav isik

Paul Morris

Managing Director for Europe, Middle East and Africa

    ELi asjade eest vastutav isik

Mark Dowsey

Senior consultant

    Eesmärgid ja ülesanded

Our mission, vision and values are as follows:


Mission: To contribute to our clients' success through our unique capabilities and deep expertise in human capital, risk and financial services.
Vision: To be the undisputed leader in our businesses globally.
Values: Clients first, collaboration, professional excellence, integrity and respect.
While the vision is unambiguous and succinct, it's important to understand what striving to be "the undisputed leader" really means:


We want to be the "go-to" partner for prospects and clients, and the destination employer for great talent globally.
We want to ensure that our service offerings are positioned with best-in-class capabilities and link to other Towers Watson services.
We will not only respond to market demand, but we will create new demand in the market through our thought leadership.

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed
  • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Pension policy - in particular, review of IORP Directive 2003/41/EC


 

DG Financial Services, Taxud and Employment and Social Affairs - periodically

Ei

Ei

ECON and EMPL from time to time

Ei

Meeting with policy officials from the European Commission to better understand developing legislation affecting retirement provision in Europe.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

Mark Dowsey and Dave Roberts spend some time working from the United Kingdom and some time in Brussels.

We seek to build relationships with policymakers to better understand European policy and legislation affecting the provision of retirement benefits in Europe

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Mark DOWSEY 27/05/2015 22/05/2016

    Huvivaldkonnad

  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Maksustamine
  • Siseturg
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

We are in the supporters circle of PensionEurope. Mark Dowsey and Dave Roberts both participate in PensionEurope's Security Working Group. Mark Dowsey also participates in PensionEurope's DC Standing Committee

    Finantsandmed

07/2013  -  06/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

We monitor developments relating to, in particular, IORP II in order to assess possible impact on pension provision in UK and other countries in which Towers Watson provides professional services

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.