Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Towers Watson Limited

Tunnusnumber registris: 24082737690-57
Registreerimise kuupäev: 12.01.12 10:52:17

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 19.12.13 16:38:47
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19.12.13 16:38:47


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Towers Watson Limited
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Limited Company
Veebisait: http://www.towerswatson.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Paul Morris
Ametikoht: Managing Director for Europe, Middle East and Africa

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mark Dowsey
Ametikoht: Senior consultant

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: Watson Hse London Road 
RH2 9PQ Reigate
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 1737241144
Faks: (+44) 1737241496
Muud kontaktandmed: Mark Dowsey +44 1737 27 4535
Dave Roberts +44 207 227 2008
Jo Chandler +44 1737 27 4470

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Our mission, vision and values are as follows:


Mission: To contribute to our clients' success through our unique capabilities and deep expertise in human capital, risk and financial services.
Vision: To be the undisputed leader in our businesses globally.
Values: Clients first, collaboration, professional excellence, integrity and respect.
While the vision is unambiguous and succinct, it's important to understand what striving to be "the undisputed leader" really means:


We want to be the "go-to" partner for prospects and clients, and the destination employer for great talent globally.
We want to ensure that our service offerings are positioned with best-in-class capabilities and link to other Towers Watson services.
We will not only respond to market demand, but we will create new demand in the market through our thought leadership.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave: Mark Dowsey and Dave Roberts spend some time working from the United Kingdom and some time in Brussels.

We seek to build relationships with policymakers to better understand European policy and legislation affecting the provision of retirement benefits in Europe

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Meeting with policy officials from the European Commission to better understand developing legislation affecting retirement provision in Europe.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
We are in the supporters circle of Pensions Europe. Mark Dowsey and Dave Roberts both participate in Pensions Europe's Security Working Group. Mark Dowsey also participates in Pensions Europe's DC Standing Committee

Finantsandmed

Eelarveaasta: 07/2012 - 06/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Towers Watson Limited

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.