Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Towers Watson Limited

Identifikační číslo v rejstříku: 24082737690-57
Datum registrace: 12/01/2012 10:52:17

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/03/2015 17:21:43
Datum poslední roční aktualizace je: 27/03/2015 17:21:43
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Towers Watson Limited

Limited Company

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

London Road, Watson Hse
RH2 9PQ Reigate
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 1737241144

Serenitas Building A
Av. Edmond Van Nieuwenhuyse 2
1160 Brussels
BELGIE

(+32) 26781511

    Osoba s právní odpovědností

pan  Paul Morris

Managing Director for Europe, Middle East and Africa

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Mark Dowsey

Senior consultant

    Cíle a úkoly

Our mission, vision and values are as follows:


Mission: To contribute to our clients' success through our unique capabilities and deep expertise in human capital, risk and financial services.
Vision: To be the undisputed leader in our businesses globally.
Values: Clients first, collaboration, professional excellence, integrity and respect.
While the vision is unambiguous and succinct, it's important to understand what striving to be "the undisputed leader" really means:


We want to be the "go-to" partner for prospects and clients, and the destination employer for great talent globally.
We want to ensure that our service offerings are positioned with best-in-class capabilities and link to other Towers Watson services.
We will not only respond to market demand, but we will create new demand in the market through our thought leadership.

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Pension policy - in particular, review of IORP Directive 2003/41/EC


 

DG Financial Services, Taxud and Employment and Social Affairs - periodically

Ne

Ne

ECON and EMPL from time to time

Ne

Meeting with policy officials from the European Commission to better understand developing legislation affecting retirement provision in Europe.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

Mark Dowsey and Dave Roberts spend some time working from the United Kingdom and some time in Brussels.

We seek to build relationships with policymakers to better understand European policy and legislation affecting the provision of retirement benefits in Europe

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Mark Dowsey 27/05/2015 22/05/2016

    Oblasti zájmu

  • Daně
  • Hospodářské a finanční věci
  • Vnitřní trh
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

We are in the supporters circle of PensionEurope. Mark Dowsey and Dave Roberts both participate in PensionEurope's Security Working Group. Mark Dowsey also participates in PensionEurope's DC Standing Committee

    Finanční údaje

07/2013  -  06/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

We monitor developments relating to, in particular, IORP II in order to assess possible impact on pension provision in UK and other countries in which Towers Watson provides professional services

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.