Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

International Federation of Actors

Идентификационен номер в Регистъра: 24070646198-51
Дата на регистрация: 11-7-13 17:55:45

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-10-8 11:13:01
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-16 9:53:55


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: International Federation of Actors
Инициали: FIA
Правен статут: ASBL
Уебсайт: http://www.fia-actors.com

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Dominick Luquer
Длъжност: General Secretary

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Dearbhal Murphy
Длъжност: Deputy General Secretary

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue Joseph II  40
Пощенска кутия: 4
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 2345653
Факс: (+32) 2350870
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Set up in 1952, the International federation of Actors (FIA) represents performers' trade unions, guilds and professional associations around the world. With a membership of approximately 100 affiliates in 73 countries, it mainly voices the professional interests of audiovisual performers, including actors, singers, dancers, variety artists, broadcast professionals and circus artists.

FIA works globally and regionally on any subject matter that may impact on the terms and conditions of the professionals it represents. Its world Congress meets once every four years and its Executive Committee on a yearly basis. FIA also includes several regional and linguistic groups, whose members meet regularly to discuss issues of common interest and also to enlighten the global policy of the federation.

The objects of the Federation are the protection and promotion, on a strictly professional basis, of the artistic, economic, social and legal interests of actors, singers, dancers, variety and circus artists, choreographers, directors, broadcast professionals, etc., organised in national affiliated unions.

FIA’s main objectives and goals are:

a. Promoting the trade union representation of performers;

b. Promoting the intellectual property rights of performers;

c. Promoting agreements between affiliated members, e.g. re: the mobility of performers; the transfer of membership from one union to the other; the protection of the professional interests of performers as they work or seek employment abroad;

d. Safeguarding and campaigning for the development of live performance;

e. Promoting the professional employment of performers working in all media as well as in live performance;

f. Compiling surveys of value to its members;

g. Providing expertise and advice – including legal - on national matters when requested by its members;

h. Advocacing and lobbying to enhance the moral, intellectual property, contractual and social rights of performers at international level and, where relevant, at national level;

i. Conveying and coordinating international solidarity to member unions involved in industrial disputes;

j. Collaborating with the ILO, UNESCO, WIPO, the Council of Europe, all main institutions of the European Union and with other international organisations on all matters of relevance to its members;

k. Organising international congresses, regular conferences and meetings for its members to exchange information and experience;

l. Negotiating agreements with other international organisations on behalf of its members;

m. Supporting its members in their efforts to maintain the principles established by the Federation, where assistance is required beyond their individual capacity.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Dominick Luquer 14-10-10 15-10-8
Dearbhal Murphy 14-10-11 15-10-9
Anouk Van Den Bussche 14-10-11 15-10-9
Camille Richard 14-10-10 15-10-8

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Convention OMPI sur les Interprétations et Exécutions Audiovisuelles
Copie Privée
Extension durée de protection des droits des artistes interprètes de l'audiovisuel
Dialogue Social - Spectacle Vivant
Dialogue Social - Audiovisuel
Directive Gestion Collective
Licences pour l'Europe
TTIP
Consultation de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière de propriété intellectuelle
Santé et sécurité

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Образование
 • Правосъдие и основните права
 • Трудова заетост и социални въпроси

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 88
Членуващи организации (Брой членове) :
 • AAA (2 565 Членове)
 • MEAA (6 210 Членове)
 • GdG-KMSfB (1 000 Членове)
 • BSAG (109 Членове)
 • ACOD-Cultuur (298 Членове)
 • CSC-Transcom (300 Членове)
 • CGSP (597 Членове)
 • SATED/ES (86 Членове)
 • SATED/SP (450 Членове)
 • SATED/RJ (1 885 Членове)
 • SATED/CE (80 Членове)
 • SATED/MG (250 Членове)
 • UBA (139 Членове)
 • SYNACOB (100 Членове)
 • SCAS (300 Членове)
 • ACTRA (8 634 Членове)
 • CAEA (3 359 Членове)
 • UDA (4 034 Членове)
 • SIDARTE (420 Членове)
 • CICA (46 Членове)
 • SIAC (100 Членове)
 • HDDU (840 Членове)
 • UNEAC (497 Членове)
 • AUC (109 Членове)
 • HA (503 Членове)
 • DAF (1 313 Членове)
 • DSF (2 076 Членове)
 • FENARPE (502 Членове)
 • ENL (366 Членове)
 • EKTL (70 Членове)
 • FSS (140 Членове)
 • STTL (507 Членове)
 • SNL (1 059 Членове)
 • SFA (2 171 Членове)
 • ICSTEU (225 Членове)
 • GDBA (715 Членове)
 • VERDI (1 098 Членове)
 • GAG (300 Членове)
 • HAU (814 Членове)
 • SDS (1 105 Членове)
 • FIL (388 Членове)
 • IE-SIPTU (701 Членове)
 • IUPA (600 Членове)
 • SLC-CGIL (1 336 Членове)
 • JAU (1 950 Членове)
 • CWU-KAZ (356 Членове)
 • CWU-KYR (200 Членове)
 • LKDAF (167 Членове)
 • LAA (69 Членове)
 • AATM (103 Членове)
 • ANDA (2 293 Членове)
 • SLCRM (225 Членове)
 • SMPT (555 Членове)
 • ORUUANO (325 Членове)
 • FAAN (500 Членове)
 • FNV-KIEM (2 429 Членове)
 • NZAE (133 Членове)
 • AGN (245 Членове)
 • NANTAP (350 Членове)
 • NSF (1 054 Членове)
 • NODA (528 Членове)
 • UNAP (172 Членове)
 • SAIP (274 Членове)
 • ZASP (2 360 Членове)
 • ZZAP (400 Членове)
 • STE (225 Членове)
 • FAIR (231 Членове)
 • USIS (327 Членове)
 • CWU-RUS (525 Членове)
 • SINGLUS (109 Членове)
 • GLOSA (170 Членове)
 • CONARTE (3 500 Членове)
 • FCT-CCOO (150 Членове)
 • TF (3 886 Членове)
 • SSRS (301 Членове)
 • SBKV (1 088 Членове)
 • CASOD (205 Членове)
 • CWU-UKR (425 Членове)
 • Equity (36 100 Членове)
 • SAG-AFTRA (88 700 Членове)
 • AEA (5 480 Членове)
 • SUA (357 Членове)
 • NATAAZ (300 Членове)
 • CWU-AZE (300 Членове)
 • IFTAU (133 Членове)
 • SHAHAM (1 950 Членове)
 • VDO (1 800 Членове)
 • BFFS (2 500 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КИПЪР
 • ЛАТВИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

 • AВСТРАЛИЯ
 • АЗЕРБАЙДЖАН
 • АРЖЕНТИНА
 • БЕЛАРУС
 • БРАЗИЛИЯ
 • БУРКИНА ФАСО
 • ГАНА
 • ГРУЗИЯ
 • ЕКВАДОР
 • ЗАМБИЯ
 • ИЗРАЕЛ
 • ИСЛАНДИЯ
 • КАЗАХСТАН
 • КАМЕРУН
 • КАНАДА
 • КИРГИЗСТАН
 • КОЛУМБИЯ
 • КОТ Д’ИВОАР
 • КУБА
 • МАДАГАСКАР
 • МАРОКО
 • МЕКСИКО
 • НАМИБИЯ
 • НЕПАЛ
 • НИГЕРИЯ
 • НОВА ЗЕЛАНДИЯ
 • НОРВЕГИЯ
 • ПАНАМА
 • ПЕРУ
 • РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • СЪРБИЯ
 • УКРАЙНА
 • УРУГВАЙ
 • ЧИЛИ
 • ШВЕЙЦАРИЯ
 • ЯПОНИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
As an NGO, FIA enjoys permanent consultative and participatory status with the World Intellectual Property organisation (WIPO); the International Labour Organisation (ILO); UNESCO and the Council of Europe, where it is entitled to advocate the professional interests of the performers it represents. At EU level, FIA is recognised by the Council of Ministers, the Commission and the Parliament, among other institutions, and is regularly consulted on any subject matter pertaining to its field of jurisdiction.

FIA is a member of the International Arts and Entertainment Alliance (IAEA), together with the International Federation of Musicians (FIM) and the International federation of Media and Entertainment Workers (UNI-MEI). The IAEA is itself a member of the Council of Global Unions (CGU) and is recognised by the ITUC as a Global Union Federation.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 435 000
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 435 000
- дарения: 55 000
- членски вноски: 380 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 150000  € и < 200000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.