Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

International Federation of Actors

Идентификационен номер в Регистъра: 24070646198-51
Дата на регистрация: 13/07/2011 17:55:45

Информацията за този субект е била последно изменена на: 08/10/2014 11:13:01
Последната годишна актуализация е извършена на: 16/06/2014 09:53:55

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

International Federation of Actors

FIA

ASBL

    Раздел на регистрация

III – Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Rue Joseph II, 40
Пощенска кутия: 4
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 2345653

(+32) 2350870

    Правно отговорно лице

Господин  Dominick Luquer

General Secretary

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Dearbhal Murphy

Deputy General Secretary

    Цели и задачи

Set up in 1952, the International federation of Actors (FIA) represents performers' trade unions, guilds and professional associations around the world. With a membership of approximately 100 affiliates in 73 countries, it mainly voices the professional interests of audiovisual performers, including actors, singers, dancers, variety artists, broadcast professionals and circus artists.

FIA works globally and regionally on any subject matter that may impact on the terms and conditions of the professionals it represents. Its world Congress meets once every four years and its Executive Committee on a yearly basis. FIA also includes several regional and linguistic groups, whose members meet regularly to discuss issues of common interest and also to enlighten the global policy of the federation.

The objects of the Federation are the protection and promotion, on a strictly professional basis, of the artistic, economic, social and legal interests of actors, singers, dancers, variety and circus artists, choreographers, directors, broadcast professionals, etc., organised in national affiliated unions.

FIA’s main objectives and goals are:

a. Promoting the trade union representation of performers;

b. Promoting the intellectual property rights of performers;

c. Promoting agreements between affiliated members, e.g. re: the mobility of performers; the transfer of membership from one union to the other; the protection of the professional interests of performers as they work or seek employment abroad;

d. Safeguarding and campaigning for the development of live performance;

e. Promoting the professional employment of performers working in all media as well as in live performance;

f. Compiling surveys of value to its members;

g. Providing expertise and advice – including legal - on national matters when requested by its members;

h. Advocacing and lobbying to enhance the moral, intellectual property, contractual and social rights of performers at international level and, where relevant, at national level;

i. Conveying and coordinating international solidarity to member unions involved in industrial disputes;

j. Collaborating with the ILO, UNESCO, WIPO, the Council of Europe, all main institutions of the European Union and with other international organisations on all matters of relevance to its members;

k. Organising international congresses, regular conferences and meetings for its members to exchange information and experience;

l. Negotiating agreements with other international organisations on behalf of its members;

m. Supporting its members in their efforts to maintain the principles established by the Federation, where assistance is required beyond their individual capacity.

 • европейско равнище
 • световно равнище

    Дейности

Convention OMPI sur les Interprétations et Exécutions Audiovisuelles
Copie Privée
Extension durée de protection des droits des artistes interprètes de l'audiovisuel
Dialogue Social - Spectacle Vivant
Dialogue Social - Audiovisuel
Directive Gestion Collective
Licences pour l'Europe
TTIP
Consultation de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière de propriété intellectuelle
Santé et sécurité

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

4

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Dominick Luquer 10/10/2014 08/10/2015
Dearbhal Murphy 11/10/2014 09/10/2015
Anouk Van Den Bussche 11/10/2014 09/10/2015
Camille Richard 10/10/2014 08/10/2015

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Образование
 • Правосъдие и основните права
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

0

AAA(2565),
MEAA(6210),
GdG-KMSfB(1000),
BSAG(109),
ACOD-Cultuur(298),
CSC-Transcom(300),
CGSP(597),
SATED/ES(86),
SATED/SP(450),
SATED/RJ(1885),
SATED/CE(80),
SATED/MG(250),
UBA(139),
SYNACOB(100),
SCAS(300),
ACTRA(8634),
CAEA(3359),
UDA(4034),
SIDARTE(420),
CICA(46),
SIAC(100),
HDDU(840),
UNEAC(497),
AUC(109),
HA(503),
DAF(1313),
DSF(2076),
FENARPE(502),
ENL(366),
EKTL(70),
FSS(140),
STTL(507),
SNL(1059),
SFA(2171),
ICSTEU(225),
GDBA(715),
VERDI(1098),
GAG(300),
HAU(814),
SDS(1105),
FIL(388),
IE-SIPTU(701),
IUPA(600),
SLC-CGIL(1336),
JAU(1950),
CWU-KAZ(356),
CWU-KYR(200),
LKDAF(167),
LAA(69),
AATM(103)ANDA(2293),
SLCRM(225),
SMPT(555),
ORUUANO(325),
FAAN(500),
FNV-KIEM(2429),
NZAE(133),
AGN(245),
NANTAP(350),
NSF(1054),
NODA(528),
UNAP(172),
SAIP(274),
ZASP(2360),
ZZAP(400),
STE(225),
FAIR(231),
USIS(327),
CWU-RUS(525),
SINGLUS(109),
GLOSA(170),
CONARTE(3500),
FCT-CCOO(150),
TF(3886),
SSRS(301),
SBKV(1088),
CASOD(205),
CWU-UKR(425),
Equity(36100),
SAG-AFTRA(88700),
AEA(5480),
SUA(357),
NATAAZ(300),
CWU-AZE(300),
IFTAU(133),
SHAHAM(1950),
VDO(1800),
BFFS(2500)

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КИПЪР
 • ЛАТВИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ
 • AВСТРАЛИЯ
 • АЗЕРБАЙДЖАН
 • АРЖЕНТИНА
 • БЕЛАРУС
 • БРАЗИЛИЯ
 • БУРКИНА ФАСО
 • ГАНА
 • ГРУЗИЯ
 • ЕКВАДОР
 • ЗАМБИЯ
 • ИЗРАЕЛ
 • ИСЛАНДИЯ
 • КАЗАХСТАН
 • КАМЕРУН
 • КАНАДА
 • КИРГИЗСТАН
 • КОЛУМБИЯ
 • КОТ Д’ИВОАР
 • КУБА
 • МАДАГАСКАР
 • МАРОКО
 • МЕКСИКО
 • НАМИБИЯ
 • НЕПАЛ
 • НИГЕРИЯ
 • НОВА ЗЕЛАНДИЯ
 • НОРВЕГИЯ
 • ПАНАМА
 • ПЕРУ
 • РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • СЪРБИЯ
 • УКРАЙНА
 • УРУГВАЙ
 • ЧИЛИ
 • ШВЕЙЦАРИЯ
 • ЯПОНИЯ

As an NGO, FIA enjoys permanent consultative and participatory status with the World Intellectual Property organisation (WIPO); the International Labour Organisation (ILO); UNESCO and the Council of Europe, where it is entitled to advocate the professional interests of the performers it represents. At EU level, FIA is recognised by the Council of Ministers, the Commission and the Parliament, among other institutions, and is regularly consulted on any subject matter pertaining to its field of jurisdiction.

FIA is a member of the International Arts and Entertainment Alliance (IAEA), together with the International Federation of Musicians (FIM) and the International federation of Media and Entertainment Workers (UNI-MEI). The IAEA is itself a member of the Council of Global Unions (CGU) and is recognised by the ITUC as a Global Union Federation.

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

435 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

435 000 €

55 000 €

380 000 €

>= 150 000  € и < 200 000  €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.