Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Bureau Européen de l'Agriculture Française

Tunnistenumero rekisterissä: 23921286363-39
Rekisteröintipäivä: 4.8.2011 11:12:51

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 30.7.2014 8:12:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 30.7.2014 8:12:33


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Bureau Européen de l'Agriculture Française
Lyhenne: BEAF
Organisaation oikeudellinen muoto: GIE Droit belge
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Muut vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Catherine LION
Tehtävä organisaatiossa: Gérante

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Véronique GUÉRIN
Tehtävä organisaatiossa: Directeur

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: avenue des Arts  1-2
Postilokero: 9
1210 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 02 285 43 80
Faksinumero: (+32) 02 285 43 81
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: - Veille notamment réglementaire, attachée à toutes dispositions concernant l'agriculture française, prises au sein des instances européennes, afin de les communiquer à ses membres
- Assistance logistique (y compris contacts avec les représentants des Institutions)au profit des membres
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja 4 temps pleins + 1 tiers temps (poste de direction)

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Léa AUFFRET 25.6.2014 24.6.2015
Jennifer ROUSSELLE 24.6.2014 20.6.2015
Camille GADRAT 26.6.2014 24.6.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- Recherche d'informations et rédaction de notes
- Participaton aux réunions ouvertes au public (au Parlement européen notamment)
- Contacts avec les représentants des Institutions européennes

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
///

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 450000  € - < 500000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

- L'estimation des coûts correspond au budget total du BEAF
- Le financement est assuré par les cotisations des membres, fondateurs et abonnés

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Véronique GUÉRIN (Directeur)