Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Bureau Européen de l'Agriculture Française

Tunnusnumber registris: 23921286363-39
Registreerimise kuupäev: 4.08.11 11:12:51

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.07.14 8:12:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.07.14 8:12:33


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Bureau Européen de l'Agriculture Française
Akronüüm: BEAF
Õiguslik vorm: GIE Droit belge
Veebisait:

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Catherine LION
Ametikoht: Gérante

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Véronique GUÉRIN
Ametikoht: Directeur

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1-2 avenue des Arts 
Postkast: 9
1210 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 02 285 43 80
Faks: (+32) 02 285 43 81
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: - Veille notamment réglementaire, attachée à toutes dispositions concernant l'agriculture française, prises au sein des instances européennes, afin de les communiquer à ses membres
- Assistance logistique (y compris contacts avec les représentants des Institutions)au profit des membres
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave: 4 temps pleins + 1 tiers temps (poste de direction)

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Léa AUFFRET 25.06.14 24.06.15
Jennifer ROUSSELLE 24.06.14 20.06.15
Camille GADRAT 26.06.14 24.06.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Recherche d'informations et rédaction de notes
- Participaton aux réunions ouvertes au public (au Parlement européen notamment)
- Contacts avec les représentants des Institutions européennes

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
///

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 450000  € ja < 500000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

- L'estimation des coûts correspond au budget total du BEAF
- Le financement est assuré par les cotisations des membres, fondateurs et abonnés

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Véronique GUÉRIN (Directeur)