Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Bureau Européen de l'Agriculture Française

Tunnusnumber registris: 23921286363-39
Registreerimise kuupäev: 04/08/2011 11:12:51

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 24/04/2015 18:31:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24/04/2015 18:19:57
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 24/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Bureau Européen de l'Agriculture Française

BEAF

GIE Droit belge

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Ametiühingud ja kutseliidud

    Kontaktandmed

avenue des Arts, 1-2
Postkast: 9
1210 Bruxelles
BELGIA

(+32) 02 285 43 80

    Juriidiliselt vastutav isik

Catherine LION

Gérante

    ELi asjade eest vastutav isik

Véronique GUÉRIN

Directeur

    Eesmärgid ja ülesanded

- Veille notamment réglementaire, attachée à toutes dispositions concernant l'agriculture française, prises au sein des instances européennes, et rédaction de notes d'information
- Assistance logistique (y compris contacts avec les représentants des Institutions) au profit des membres

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- Mise en oeuvre et simplification de la PAC
- Négociations commerciales, bilatérales et multilatérales
- Paquet législatif santé des plantes et des animaux
- Biocarburants/ILUC et Paquet Energie/climat 2030
- Réforme agriculture biologique
- Santé et bien-être animal/Zootechnologie

- Contacts avec les représentants des Institutions
européennes
- Participation aux réunions ouvertes au public
(par exemple : Civil Society Dialogue de la DG Commerce
ou commissions du Parlement européen)
- Rencontre annuelle avec des députés européens


 

Ei

Ei

Ei

Suivi ponctuel des réunions des Intergroupes Bien-être des animaux, changement climatique, développement durable et biodiversité, zones rurales, vins et spiritueux

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 4  

4

4

4 temps pleins + 1 tiers temps (poste de direction)

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Cristina Maria MARIN 13/01/2015 08/01/2016
Camille GADRAT 26/06/2014 24/06/2015
Bastien KERJEAN 21/01/2015 19/01/2016

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

- Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales (AGPB)
- Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM)
- Association Nationale des Sociétés et Groupements agricoles pour l'Exploitation en Commun (ANSGAEC)
- Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA)
- Confédération Française de l'Aviculture (CFA)
- Confédération Générale des Planteurs de Betteraves
(CGB)
- Confédération Nationale de la Mutualité, de la
Coopération et du Crédit Agricole (CNMCCA)
- Fédération Nationale Bovine (FNB)
- Fédération Nationale Porcine (FNP)
- Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL)
- Fédération Nationale de la Production des Semences de
Maïs et de Sorgho (FNPSMS)
- Fédération Nationale des Producteurs de Tabac (FNPT)
- Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles (FNSEA)
- Fédération Française des Producteurs d'Oléagineux et
de Protéagineux (FOP)
- Fédération Nationale GROUPAMA
- Jeunes Agriculteurs (JA)
- Société des Agriculteurs de France (SAF)
- Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre
(UNPT)
- International Confederation of European Beet Growers
(CIBE)
- Centre National Interprofessionnel de l'Economie
Laitière (CNIEL)
- Centre National pour la Promotion des Produits
Agricoles et Alimentaires (CNPA)
- Groupement National Interprofessionnel des Semences
et plants (GNIS)
- Interprofession Bétail & Viande (INTERBEV)
- Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre
(FNPChanvre)
- Union Financière pour le Développement de l'Economie
Céréalière (UNIGRAINS)

NON

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 4 500 000 € ja < 4 999 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

- L'estimation des coûts correspond au budget total du BEAF
- Le financement est assuré par les cotisations des membres et abonnés

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.