Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber

Identifikavimo numeris Registre: 23877726509-75
Registracijos data: 30/08/2011 16:34:31

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 16:24:21
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 16:24:21
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber

VAT

Verein

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Mariahilferstraße, 37-39
1060 Wien
AUSTRIJA

(+43) 15883930

    Teisiškai atsakingas asmuo

Florian Schnurer

Geschäftsführer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Florian Schnurer

Geschäftsführer

    Tikslai ir uždaviniai

Der VAT setzt sich für die Herstellung eines chancengleichen und nachhaltigen Wettbewerbs am österreichi-schen Telekom-Markt zum Wohle der Kundinnen und Kunden und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich.

Der VAT unterstützt den unternehmerischen Erfolg seiner Mitglieder, indem er für eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich und für Investitionsanreize für die IKT-Industrie auftritt, und kommuniziert gegenüber Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit den positiven Beitrag der Alternativen Telekom-Netzbetreiber zur Erhöhung des Kundennutzens.

  • Europos
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Digital Single Market, Net Neutrality


 

Non

Non

Non

Non

Non

Participation to the consultaion process in connection to the Digital Agenda 2020.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Informacinė visuomenė
  • Teisingumo ir pagrindinių teisių
  • Transeuropiniai tinklai
  • Vidaus reikalų

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

ECTA - Affiliate Member

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.