Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Initiative and Referendum Institute Europe

Identifikationsnummer i registret: 23832173094-66
Registreringsdato: 20-01-10 21:55:00

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 21-01-14 08:26:23
Seneste årlige opdatering 21-01-14 08:26:23


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Initiative and Referendum Institute Europe
Forkortelse: IRI Europe
Retlig form: Gemeinnütziger eingetragener Verein (DE)
Websted: http://www.iri-europe.org

Kategorier

Kategori IV – Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner
og mere præcist: Tænketanke og forskningsinstitutioner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Bruno Kaufmann
Stilling: Präsident

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Bruno Kaufmann
Stilling: Präsident

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Box  200540
35017 Marburg
TYSKLAND
Telefonnr.: (+46708) 234469
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Forschung, Beratung, Unterstützung zu direktdemokratischen Instrumenten wie der Europäischen Bürgerinitiative (Art.11.4-EUV)
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Begleitung des Prozesses zur Implementierung des Artikels 11.4. im Lissaboner Vertrag (Europäische Bürgerinitiative)

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Eksterne forbindelser
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Informationssamfundet
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Uddannelse

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 50
Antal medlemsorganisationer 1
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
 • IRI Europe (Schweiz) (100 Medlemmer)
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • DANMARK
 • FINLAND
 • FORENEDE KONGERIGE, DET
 • FRANKRIG
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • LETLAND
 • NEDERLANDENE
 • ØSTRIG
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • SPANIEN
 • SVERIGE
 • TYSKLAND
 • UNGARN

 • AMERIKAS FORENEDE STATER
 • SCHWEIZ
Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Samlet budget: 480.000
heraf offentlig finansiering: 350.000
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder: 250.000
- fra lokale/regionale kilder: 100.000
anden finansiering: 130.000
- tilskud: 100.000
- medlemsbidrag: 30.000
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 100000  € og < 150000  €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Bruno Kaufmann