Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Greater Than S.A.

Identifikavimo numeris Registre: 23810875571-65
Registracijos data: 11.3.30 15.35.36

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.18 13.22.07
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.18 13.22.07


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Greater Than S.A.
Akronimas:
Teisinis statusas: Société anonyme
Svetainė: http://www.greaterthan.eu/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sten Forseke
Pareigos: Founder and CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sten Forseke
Pareigos: CEO

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue du Port  86C
Pašto dėžutė: 204
1000 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 732 56 95
Faksas: (+32) 2 732 12 81
Papildoma kontaktinė informacija: Sten Forseke Mobile: +46705789807
email: info@greaterthan.eu

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Greater Than is a Swedish/Belgian company that specialises in IT solutions to help road transport become more sustainable.
There are several driver training progams available and systems to monitor driver behaviours. Howver, the missing link is that there are now systems avilable to actually continiously measure the result of such efforts. Therefore, Greater Than has developed an algoritm that measures driver fuel efficiency, which is a measurement of energy smart driving. As a result, every driver can compete and challenge another, whatever car, fuel consumption or where.

As a result, energy smart driving has become fun and inspiring with further CO2 reductions and improved driver well-being.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


The reduction of CO2 emissios from the EU road transport sector.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Transportas
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Not relevant

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

I am the only person from Greater Than, representing our interests to the EU institutions but not full time.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.