Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Greater Than S.A.

Identifikavimo numeris Registre: 23810875571-65
Registracijos data: 30/03/2011 15:35:36

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/02/2015 15:06:19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/02/2015 15:06:19
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Greater Than S.A.

Société anonyme

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Avenue du Port, 86C
Pašto dėžutė: 204
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 2 732 56 95

    Teisiškai atsakingas asmuo

Sten Forseke

Founder and CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Sten Forseke

CEO

    Tikslai ir uždaviniai

Greater Than is a Swedish/Belgian company that specialises in IT solutions to help road transport become more sustainable.
There are several driver training progams available and systems to monitor driver behaviours. Howver, the missing link is that there are now systems avilable to actually continiously measure the result of such efforts. Therefore, Greater Than has developed an algoritm that measures driver fuel efficiency, which is a measurement of energy smart driving. As a result, every driver can compete and challenge another, whatever car, fuel consumption or where.

As a result, energy smart driving has become fun and inspiring with further CO2 reductions and improved driver well-being.

  • Europos
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Cost-benefit analysis of options for certification, validation, monitoring and reporting of Heavy Duty Vehicles fuel consumption and CO2 emissions"

Cost-benefit analysis of options for certification, validation, monitoring and reporting of Heavy Duty Vehicles fuel consumption and CO2 emissions"


 

Non

Non

Non

Non

Non

The reduction of CO2 emissios from the EU road transport sector.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Klimato politika
  • Konkurencija
  • Transportas
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Not relevant

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

I am the only person from Greater Than, representing our interests to the EU institutions but not full time.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.