Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Greater Than S.A.

Идентификационен номер в Регистъра: 23810875571-65
Дата на регистрация: 30/03/2011 15:35:36

Информацията за този субект е била последно изменена на: 09/02/2015 15:06:19
Последната годишна актуализация е извършена на: 09/02/2015 15:06:19
Следваща актуализация най-късно до: 09/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Greater Than S.A.

Société anonyme

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Avenue du Port, 86C
Пощенска кутия: 204
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 2 732 56 95

    Правно отговорно лице

Господин  Sten Forseke

Founder and CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Sten Forseke

CEO

    Цели и задачи

Greater Than is a Swedish/Belgian company that specialises in IT solutions to help road transport become more sustainable.
There are several driver training progams available and systems to monitor driver behaviours. Howver, the missing link is that there are now systems avilable to actually continiously measure the result of such efforts. Therefore, Greater Than has developed an algoritm that measures driver fuel efficiency, which is a measurement of energy smart driving. As a result, every driver can compete and challenge another, whatever car, fuel consumption or where.

As a result, energy smart driving has become fun and inspiring with further CO2 reductions and improved driver well-being.

  • европейско равнище
  • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Cost-benefit analysis of options for certification, validation, monitoring and reporting of Heavy Duty Vehicles fuel consumption and CO2 emissions"

Cost-benefit analysis of options for certification, validation, monitoring and reporting of Heavy Duty Vehicles fuel consumption and CO2 emissions"


 

Не

Не

Не

Не

Не

The reduction of CO2 emissios from the EU road transport sector.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Действия в областта на климата
  • Конкуренция
  • Околна среда
  • Транспорт

    Членство

Not relevant

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

I am the only person from Greater Than, representing our interests to the EU institutions but not full time.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.