Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Greater Than S.A.

Идентификационен номер в Регистъра: 23810875571-65
Дата на регистрация: 11-3-30 15:35:36

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-3-18 13:22:07
Последната годишна актуализация е извършена на 14-3-18 13:22:07


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Greater Than S.A.
Инициали:
Правен статут: Société anonyme
Уебсайт: http://www.greaterthan.eu/

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Sten Forseke
Длъжност: Founder and CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Sten Forseke
Длъжност: CEO

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Avenue du Port  86C
Пощенска кутия: 204
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 2 732 56 95
Факс: (+32) 2 732 12 81
Друга информация за връзка: Sten Forseke Mobile: +46705789807
email: info@greaterthan.eu

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Greater Than is a Swedish/Belgian company that specialises in IT solutions to help road transport become more sustainable.
There are several driver training progams available and systems to monitor driver behaviours. Howver, the missing link is that there are now systems avilable to actually continiously measure the result of such efforts. Therefore, Greater Than has developed an algoritm that measures driver fuel efficiency, which is a measurement of energy smart driving. As a result, every driver can compete and challenge another, whatever car, fuel consumption or where.

As a result, energy smart driving has become fun and inspiring with further CO2 reductions and improved driver well-being.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


The reduction of CO2 emissios from the EU road transport sector.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Конкуренция
 • Околна среда
 • Транспорт

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Not relevant

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

I am the only person from Greater Than, representing our interests to the EU institutions but not full time.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.