Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Barilla G. e R. Fratelli

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 23808853344-79
Data rejestracji: 17/03/2010 20:35:11

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 11/04/2016 10:50:32
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 11/04/2016 10:50:32
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 11/04/2017

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Barilla G. e R. Fratelli

Barilla

Società per Azioni (S.p.A.)

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Via Mantova, 166
43122 Parma
WŁOCHY

(+39)05212621

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Guido Barilla

Presidente

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Marco Montanaro

Director Public Affairs & Communication

    Cele i zakres obowiązków

Barilla, originally established in 1877 as a bread and pasta shop in Parma, is today one of the top Italian food groups: a leader in the pasta business worldwide, in the pasta sauces business in continental Europe, in the bakery products business in Italy, and in the crispbread business in Scandinavia.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Food safety, agriculture, trade, industry, research & development, consumer protection, environment, education, internal market.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Food safety
Health and consumers protection
Common Agricultural Policy
Industrial Policy
Research & Development
Trade & Investment

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • handel
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of Europe (CAOBISCO)
European Brands Association (AIM)
Union of Organizations of Manufacturers of Pasta Products in the EU (UNAFPA)
EU Semouliers
ILSI Europe

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

130 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

The Barilla Group is founder and sole contributor of the think tank Barilla Center for Food & Nutrition (ID number: 79628483345-37).

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.