Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Barilla G. e R. Fratelli

Numer identyfikacyjny w rejestrze 23808853344-79
Data rejestracji: 10-03-17 20:35:11

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-18 10:54:26
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-02-18 10:54:26


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Barilla G. e R. Fratelli
Nazwa skrócona: Barilla
Status prawny: Società per Azioni (S.p.A.)
Strona internetowa: http://www.barillagroup.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Guido Barilla
Pełniona funkcja: Chairman

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Marco Montanaro
Pełniona funkcja: Director Public Affairs & Communication

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Via Mantova  166
43122 Parma
WŁOCHY
Numer telefonu: (+39) 05212621
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Barilla, originally established in 1877 as a bread and pasta shop in Parma, is today one of the top Italian food groups: a leader in the pasta business worldwide, in the pasta sauces business in continental Europe, in the bakery products business in Italy, and in the crispbread business in Scandinavia. The Barilla Group employs 14,000 people and reported consolidated revenue of 4,029 million in 2010.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 6
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Food safety policy;
EU initiatives on diet, physical activity and health;
Common Agricultural Policy reform.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • handel
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
FoodDrinkEurope
Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of Europe (CAOBISCO)
European Brands Association (AIM)
Union of Organizations of Manufacturers of Pasta Products in the EU (UNAFPA)
The Prince of Wales's EU Corporate Leaders' Group on Climate Change (EU CLG)
Consumer Goods Forum
Global Footprint Network
Semouliers
ILSI Europe

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 300 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The Barilla Group is founder and sole contributor of the think tank Barilla Center for Food & Nutrition (ID number: 79628483345-37).

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.