Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Romanian Small Hydropower Association

Identifikačné číslo v Registri: 23552618933-05
Dátum registrácie: 7.6.2012 22:32:39

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.5.2014 12:04:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.5.2014 12:04:14


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Romanian Small Hydropower Association
Skratka: ROSHA
Právna forma: NGO
Internetová stránka: http://www.rosha.ro

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Bogdan Popa
Funkcia: Presedinte

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Bogdan Popa
Funkcia: President

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Drumul Fermei  22
010561 Popesti-Leordeni, Ilfov
RUMUNSKO
Telefónne číslo: (+4) 0720528266
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Bogdan Popa, President

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Romanian Small Hydropower Association is a Romanian non-profit legal person, registered according to the legal provisions.
ROSHA is a professional, non-government, non-political association without lucrative purpose.
Since 2008 (its founding year), ROSHA is a member of the European Small Hydropower Association – ESHA and benefited by its direct support.
ROSHA acts in the field of electricity generation within small hydropower plants and enables legal and organizational contacts with government and non-government institutions and bodies within the country and abroad.
ROSHA represents the interests of its members and – by concrete lobby actions – defends their rights. In this respect, given the balanced character of the association, ROSHA promotes ideas, programs, actions (including the organization of events: conferences, round tables) complying with the requirements and needs of its members.
ROSHA has in view and aims the following:
•Drawing up a system for the representation of the interests of its members in relation to the state relevant authorities, in view of developing and supporting the electricity generation in small hydropower plants and in relation to ESHA, as well.
•Permanent informing of its members, with regard to the amendment of laws in the small hydropower field, and the active involvement in their preparing stage, as well.
•Encouraging of partnerships between the association members.
•Cooperation with relevant institutions and bodies within the country and abroad.
•Supporting of research and preparing of studies concerning the hydroelectric potential of the inland rivers and the opportunity of small hydropower plants location in harmony with the environment.
•Organization of experts trainings, of conferences, workshops, round tables in the small hydropower field.
•Submission to ESHA of small hydropower data from Romania and the public presentation of Romania position, as well.
By the role it assumed, ROSHA intends to establish a permanent contact between and with its members, in terms of mutual support and achievement of the main goals in the small hydropower field.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Co-organisation of SHP Dinner, with ESHA, 26th of March, at the EP, Brussels.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 23
Počet členských organizácií: 20
Členské organizácie (Počet členov) :
 • AMIANTIT PYPE SYSTEM SRL (10 Členovia)
 • APASCO SA (10 Členovia)
 • CEZ ROMANIA SA (10 Členovia)
 • CINK Hydro – Energy k.s. (10 Členovia)
 • ENERGOMONTAJ SA (10 Členovia)
 • ENELMED TOUR SA (10 Členovia)
 • ERALT IMPEX SRL (10 Členovia)
 • Global Hydro Energy GmbH (10 Členovia)
 • HIDROCONSTRUCTIA SA (10 Členovia)
 • HIDROELECTRICA SA (10 Členovia)
 • HIDROSERV CLUJ (10 Členovia)
 • KWH PIPE Poland Sp. z.o.o. (10 Členovia)
 • INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE SA (10 Členovia)
 • ROMELECTRO SA (10 Členovia)
 • SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA BUSSINES UNIT PAM (10 Členovia)
 • SPECIALENERGO SERVICE SRL (10 Členovia)
 • SUPERLIT SA (10 Členovia)
 • UCM HYDRO SRL (10 Členovia)
 • Voith Hydro S.R.L. (10 Členovia)
 • WIND ENERGY SRL (10 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ESHA - European Small Hydropower Association

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 01/2014
Celkový rozpočet: 9 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 1 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 1 000
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 8 000
- dary:
- členské: 8 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.