Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

IG Kultur Vorarlberg - Interessengemeinschaft für autonome Kulturarbeit

Id-nummer i registret: 23430134590-03
Registreringsdag: 23/11/2010 13:29:52

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/03/2015 21:16:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/03/2015 21:16:34
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

IG Kultur Vorarlberg - Interessengemeinschaft für autonome Kulturarbeit

IG Kultur Vorarlberg

Verein

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Bahnhofstraße, 6/2
6800 Feldkirch
ÖSTERRIKE

(+43) 5522 35383

    Juridiskt ansvarig

Bernhard Amann

Chair

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Juliane Alton

Geschäftsführung

    Mål och uppdrag

Cultural policy
Representation of cultural workers
Consultancy for cultural workers

regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

EU Kulturpolitik
Urheberrecht


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Cultural Policy

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Audiovisuella frågor och medier
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Kultur
  • Livsmedelssäkerhet
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
  • Regionalpolitik
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Utbildning

    Medlemskap

44

  • ÖSTERRIKE

IG Kultur Österreich
Kultur Online
European Network of Cultural Centers

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

32 096 €

26 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

26 000 €

6 096 €

1 500 €

3 013 €

1 583 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.