Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Lysias Consulting Group

Идентификационен номер в Регистъра: 23303977645-67
Дата на регистрация: 12-1-9 16:35:36

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-12-22 9:53:24
Последната годишна актуализация е извършена на 14-12-22 9:53:24


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Lysias Consulting Group
Инициали: Lysias
Правен статут: Private firm
Уебсайт: http://www.lysiasgroup.com

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Magdeleen Sturm
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Melvin Koenings
Длъжност: Associate Senior Consultant

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Snouckaertlaan  13
Пощенска кутия: 2037
3800CA Amersfoort
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31) 334647070
Факс: (+31) 334647099
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: We are the strategic partner for public organisations.
Интересите, представяни от организацията, са на:
  • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 24
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


State aid consultancy and strategic support on regional policy.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Бюджет
  • Конкуренция
  • Регионална политика

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2011 - 01/2012
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 400000  € и < 450000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
  • Province of Zeeland

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.