Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Lysias Consulting Group

Идентификационен номер в Регистъра: 23303977645-67
Дата на регистрация: 09/01/2012 16:35:36

Информацията за този субект е била последно изменена на: 06/02/2015 16:19:07
Последната годишна актуализация е извършена на: 06/02/2015 16:19:07
Следваща актуализация най-късно до: 06/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Lysias Consulting Group

Lysias

Private firm

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Snouckaertlaan, 13
Пощенска кутия: 2037
3800CA Amersfoort
НИДЕРЛАНДИЯ

(+31) 334647070

    Правно отговорно лице

Госпожа  Magdeleen Sturm

Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Melvin Koenings

Associate Senior Consultant

    Цели и задачи

We are the strategic partner for public organisations.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Energy, Financial Instruments, State aid


 

Не

Не

Не

Не

Не

State aid consultancy and strategic support on regional policy.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

75%: 20  

20

15

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Бюджет
  • Конкуренция
  • Регионална политика

    Членство

    Финансови данни

01/2013  -  01/2014

450 000 €

>= 1 000 000 €

  • Provincie Overijssel

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.