Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Antwerp World Diamond Centre

Identifikacijska številka v Registru: 23256548246-36
Datum registracije: 5.3.12 14:41:26

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 29.7.14 14:51:38
Datum zadnje letne spremembe: 6.2.14 13:01:46


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Antwerp World Diamond Centre
Kratica: AWDC
Pravni status: Foundation
Spletna stran: http://www.awdc.be

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Ari Epstein
Položaj: CEO

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Karla Basselier
Položaj: Head Public Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Hoveniersstraat  22
2018 Antwerpen
BELGIJA
Telefon: (+32) 03 222 05 11
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: AWDC is intended to stimulate, promote, represent the interests and support the diamond trade in Belgium and in the Antwerp region in particular, as well as the promotion of the international aura of Antwerp as a world centre for diamonds and precious stones.

The object of AWDC more specifically comprises:
a) acting as a body representing the interests to the Belgian, foreign and international governments (and non-governmental organisations) as regards the diamond trade and diamond industry situated in Belgium;
b) the promotion of trade and industry through the dissemination of publication material, promotional material, regardless of the media used, statistics, setting-up exhi-bitions and trade missions, presence at trade shows, all both in Belgium and, to a significant extent, internation-ally;
c) all administrative help and advice on a social, economic and financial field and in relation to the import and export of all kinds of diamonds and precious stones via “Diamond Office”, as well as the operational support of the “Diamond office”-activities in close cooperation with the Belgian government;
d) the encouragement of scientific and technological research into diamonds and precious stones, as well as co-ordinating and bring together scientific and technical doc-umentation, both as regards decorative and industrial dia-monds and precious stones;
e) the promotion of a healthy social policy as regards the acquisition and training of the workforce, according to the financial needs of the industry;
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Michaël Geelhand de Merxem 31.7.14 29.7.15
Karla Basselier 2.8.14 31.7.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- Various contacts with MEPs and members of the European Commission through e-mail and physical meetings on two issues (conflict minerals regulation & 4th anti-money-laundering directive).
- Regular contacts with the European Commission, who acts as a participant to the Kimberley Process on behalf of the EU and its Member States. The European Commission also chairs the Working Group on Monitoring of the Kimberley Process.
- Participation at the meeting with Belgian MEPs, organized by the Federation of Belgian Enterprises (VBO) on 20 January 2014.
- Participation at the civil society meeting on the conflict minerals regulation on 7 april 2014.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Podjetništvo
 • Razvoj
 • Trgovina
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
See AWDC Sustainability Report 2014, page 18 (https://www.awdc.be/sites/awdc/files/SustaibabilityReport.pdf)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 15.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.