Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Antwerp World Diamond Centre

Numărul de identificare din Registru: 23256548246-36
Data înscrierii: 05.03.2012 14:41:26

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 29.07.2014 14:51:38
Data ultimei actualizări anuale: 06.02.2014 13:01:46


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Antwerp World Diamond Centre
Acronim: AWDC
Statut juridic: Foundation
Site internet: http://www.awdc.be

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Ari Epstein
Funcţie: CEO

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Karla Basselier
Funcţie: Head Public Affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Hoveniersstraat  22
2018 Antwerpen
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 03 222 05 11
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: AWDC is intended to stimulate, promote, represent the interests and support the diamond trade in Belgium and in the Antwerp region in particular, as well as the promotion of the international aura of Antwerp as a world centre for diamonds and precious stones.

The object of AWDC more specifically comprises:
a) acting as a body representing the interests to the Belgian, foreign and international governments (and non-governmental organisations) as regards the diamond trade and diamond industry situated in Belgium;
b) the promotion of trade and industry through the dissemination of publication material, promotional material, regardless of the media used, statistics, setting-up exhi-bitions and trade missions, presence at trade shows, all both in Belgium and, to a significant extent, internation-ally;
c) all administrative help and advice on a social, economic and financial field and in relation to the import and export of all kinds of diamonds and precious stones via “Diamond Office”, as well as the operational support of the “Diamond office”-activities in close cooperation with the Belgian government;
d) the encouragement of scientific and technological research into diamonds and precious stones, as well as co-ordinating and bring together scientific and technical doc-umentation, both as regards decorative and industrial dia-monds and precious stones;
e) the promotion of a healthy social policy as regards the acquisition and training of the workforce, according to the financial needs of the industry;
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Michaël Geelhand de Merxem 31.07.2014 29.07.2015
Karla Basselier 02.08.2014 31.07.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


- Various contacts with MEPs and members of the European Commission through e-mail and physical meetings on two issues (conflict minerals regulation & 4th anti-money-laundering directive).
- Regular contacts with the European Commission, who acts as a participant to the Kimberley Process on behalf of the EU and its Member States. The European Commission also chairs the Working Group on Monitoring of the Kimberley Process.
- Participation at the meeting with Belgian MEPs, organized by the Federation of Belgian Enterprises (VBO) on 20 January 2014.
- Participation at the civil society meeting on the conflict minerals regulation on 7 april 2014.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Comerţ
 • Dezvoltare
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Relaţii externe
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
See AWDC Sustainability Report 2014, page 18 (https://www.awdc.be/sites/awdc/files/SustaibabilityReport.pdf)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 15.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.