Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Noeton Policy in Innovation BV

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 23234974012-06
Data Reġistrazzjoni: 12/08/2010 21:40:35

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 13/08/2013 10:26:02
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 13/08/2013 10:26:02


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Noeton Policy in Innovation BV
Akronimu: Noeton
Statut legali: BV
Websajt: http://www.noeton.nl

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Michiel Scheffer
Kariga: Directeur

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Michiel Scheffer
Kariga: Directeur

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 112 van Slichtenhorststraat 
Nijmegen 6524 JW
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+31) 0653576950
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: To assist clients understand European industry and innovation policies, to create consortia of entreprises and research centres and to support and advocate interests in relation to EU industry and research policy. Noéton is equiped to support the application for funding under structural funds and research programs. Noéton is also involved in managing EU funded projects and in PR activities related to these projects.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


- Monitoren van EU beleid (Regionaal, ondernemingen, onderzoek)
- Monitoren van EU Programma's en financieringsmogelijkheden
- Beinvloeden van prioriteiten in actielijnen
- Informeren en opleiden van klanten
- Voorbereiden van projectvoorstellen
- Samenstellen van consortia
- Managen van projecten
- Organiseren van disseminatie activiteiten

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Euratex, European technology platform for textiles and clothing. Beroepsvereniging voor Public Affairs BVPA

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 2000000  € et < 2250000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • EURATEX
 • Region Nord Pas de Calais
 • Modint
 • Radboud Universiteit
 • Koninklijke TenCate
 • CETI
 • EFSM

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 70,000 €
Għotjiet: 15,000 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Gedragscode BVPA