Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Noeton Policy in Innovation BV

Tunnistenumero rekisterissä: 23234974012-06
Rekisteröintipäivä: 12.8.2010 21:40:35

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.8.2013 10:26:02
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.8.2013 10:26:02


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Noeton Policy in Innovation BV
Lyhenne: Noeton
Organisaation oikeudellinen muoto: BV
Internet-osoite: http://www.noeton.nl

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Michiel Scheffer
Tehtävä organisaatiossa: Directeur

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Michiel Scheffer
Tehtävä organisaatiossa: Directeur

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: van Slichtenhorststraat  112
6524 JW Nijmegen
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 0653576950
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: To assist clients understand European industry and innovation policies, to create consortia of entreprises and research centres and to support and advocate interests in relation to EU industry and research policy. Noéton is equiped to support the application for funding under structural funds and research programs. Noéton is also involved in managing EU funded projects and in PR activities related to these projects.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- Monitoren van EU beleid (Regionaal, ondernemingen, onderzoek)
- Monitoren van EU Programma's en financieringsmogelijkheden
- Beinvloeden van prioriteiten in actielijnen
- Informeren en opleiden van klanten
- Voorbereiden van projectvoorstellen
- Samenstellen van consortia
- Managen van projecten
- Organiseren van disseminatie activiteiten

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Euratex, European technology platform for textiles and clothing. Beroepsvereniging voor Public Affairs BVPA

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 2000000  € - < 2250000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • EURATEX
 • Region Nord Pas de Calais
 • Modint
 • Radboud Universiteit
 • Koninklijke TenCate
 • CETI
 • EFSM

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 70 000 €
Avustukset: 15 000 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Gedragscode BVPA