Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 23208097143-37
Data Reġistrazzjoni: 15/11/2011 11:03:50

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 14/11/2014 13:18:13
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 14/11/2014 13:18:13


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
Akronimu: DAPO
Statut legali: sp. z o.o.
Websajt: http://www.daikin.pl

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Tomasz Dobryniewski
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Tomasz Dobryniewski
Kariga: Managing Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 7 ul. Tasmowa 
Warsaw 02-677
IL-POLONJA
Numru tat-telefon: (+48) 22 319 90 00
Numru tal-faks: (+48) 22 433 51 98
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Keep up-to-date and monitor EU-legislation with regards to energy saving programmes, renewable energies, environmental legislation, performance of buildings regulation and related topics.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Environment

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Dwana
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Daikin Poland is member of KFCh (Polish association for refrigeration and airconditioning) and PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła = Polish association gathering manufacturers of heatpumps), as well as EHI,EPEE and EHPA (European Heatpump Association) via our mother company Daikin Europe NV.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2013 - 03/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.