Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.

Identifikační číslo v rejstříku: 23208097143-37
Datum registrace: 15.11.11 11:03:50

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 21.10.13 13:47:11
Datum poslední roční aktualizace je 21.10.13 13:47:11


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
Zkratka: DAPO
Právní forma sp. z o.o.
Internetové stránky: http://www.daikin.pl

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Bernard Dehertogh
Funkce: Managing Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Bernard Dehertogh
Funkce: Managing Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: ul. Tasmowa  7
02-677 Warsaw
POLSKO
Telefon: (+48) 22 319 90 00
Číslo faxu: (+48) 22 433 51 98
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Keep up-to-date and monitor EU-legislation with regards to energy saving programmes, renewable energies, environmental legislation, performance of buildings regulation and related topics.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Environment

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Daikin Poland is member of KFCh (Polish association for refrigeration and airconditioning) and PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła = Polish association gathering manufacturers of heatpumps), as well as EHI,EPEE and EHPA (European Heatpump Association) via our mother company Daikin Europe NV.

Finanční údaje

Rok: 04/2012 - 03/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.