Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.

Identifikační číslo v rejstříku: 23208097143-37
Datum registrace: 15/11/2011 11:03:50

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 12:46:31
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 12:46:31
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.

DAPO

sp. z o.o.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

ul. Tasmowa, 7
02-677 Warsaw
POLSKO

(+48) 22 319 90 00

    Osoba s právní odpovědností

pan  Tomasz Dobryniewski

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Tomasz Dobryniewski

Managing Director

    Cíle a úkoly

Keep up-to-date and monitor EU-legislation with regards to energy saving programmes, renewable energies, environmental legislation, performance of buildings regulation and related topics.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Ecodesign ENER lot 11 (fans)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Environment

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Daikin Poland is member of KFCh (Polish association for refrigeration and airconditioning) , PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła = Polish association gathering manufacturers of heatpumps) and CECED Polska (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers), as well as EHI,EPEE and EHPA (European Heatpump Association) via our mother company Daikin Europe NV.

    Finanční údaje

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.