Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.

Identifikační číslo v rejstříku: 23208097143-37
Datum registrace: 15/11/2011 11:03:50

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 14/11/2014 13:18:13
Datum poslední roční aktualizace je: 14/11/2014 13:18:13

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.

DAPO

sp. z o.o.

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

ul. Tasmowa, 7
02-677 Warsaw
POLSKO

(+48) 22 319 90 00

(+48) 22 433 51 98

    Osoba s právní odpovědností

pan  Tomasz Dobryniewski

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Tomasz Dobryniewski

Managing Director

    Cíle a úkoly

Keep up-to-date and monitor EU-legislation with regards to energy saving programmes, renewable energies, environmental legislation, performance of buildings regulation and related topics.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Environment

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Daikin Poland is member of KFCh (Polish association for refrigeration and airconditioning) and PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła = Polish association gathering manufacturers of heatpumps), as well as EHI,EPEE and EHPA (European Heatpump Association) via our mother company Daikin Europe NV.

    Finanční údaje

04/2013  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.