Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

TechAmerica Europe

Tunnusnumber registris: 2306836892-93
Registreerimise kuupäev: 30/12/2008 12:23:45

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 13/05/2014 10:37:53
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/12/2013 16:43:36

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

TechAmerica Europe

TAE

AISBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Rue de Namur, 16
1000 Bruxelles
BELGIA

(+32) 485890070

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

Jarita Christie

Head of TechAmerica Europe

    ELi asjade eest vastutav isik

Jarita Christie

Head of TechAmerica Europe

    Eesmärgid ja ülesanded

TechAmerica Europe represents leading European high-tech operations with US parentage. Collectively we invest 100 billion Euros in Europe and employ approximately 500,000 Europeans. TechAmerica Europe Member companies are active throughout the high-technology spectrum, from software, semiconductors and computers to Internet technology, advanced electronics and telecommunications systems and services.

Website: www.techamerica.org/Europe

ülemaailmsed

    Tegevused

Environment, Health & Safety working group: RoHS, WEEE, REACH, Nanomaterials, Batteries, Energy Star, CSR.
Standards & Certification working group: New Legal Framework, Blue Guide revision, Goods Package (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility Directive), R&TTE revision, SDoC.
Security & Privacy working group: Network Infrastructure Security, Telecoms package, Critical Infrastructure Protection, Integrated Border Management (biometrics, explosive detection technology), Cloud computing.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

4

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Christian Wagner 11/09/2014 09/09/2015

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Laienemine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

TechAmerica Europe is a member of an informal network of high-tech trade associations, called JAR (Joint Association Roundtable), which meets to discuss policy interests (mainly environmental).
TechAmerica Europe has been a founding member of the ICT for Energy Efficiency forum (ICT4EE) and has observer membership in the UNFCCC, the United Nations Framework Convention on Climate Change.

    Finantsandmed

01/2012  -  12/2012

20 000 €

0 €

0 €

TechAmerica Europe estimates that the amount declared above, which represents approximately 10% of the overall cost budget of the organisation (48.000 €), is associated with the direct lobbying of EU institutions.

Further costs are dedicated to activities such as information gathering and distribution, policy monitoring, preparation and editing of publications.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.