Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

TechAmerica Europe

Identifikationsnummer i registret: 2306836892-93
Registreringsdato: 30-12-08 12:23:45

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 13-05-14 10:37:53
Seneste årlige opdatering 05-12-13 16:43:36


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: TechAmerica Europe
Forkortelse: TAE
Retlig form: AISBL
Websted: http://www.techamerica.org

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Jarita Christie
Stilling: Head of TechAmerica Europe

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Jarita Christie
Stilling: Head of TechAmerica Europe

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Rue de Namur  16
1000 Bruxelles
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 485890070
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: TechAmerica Europe represents leading European high-tech operations with US parentage. Collectively we invest 100 billion Euros in Europe and employ approximately 500,000 Europeans. TechAmerica Europe Member companies are active throughout the high-technology spectrum, from software, semiconductors and computers to Internet technology, advanced electronics and telecommunications systems and services.

Website: www.techamerica.org/Europe
Organisationen har interesser på:
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 4
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Christian Wagner 11-09-14 09-09-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Environment, Health & Safety working group: RoHS, WEEE, REACH, Nanomaterials, Batteries, Energy Star, CSR.
Standards & Certification working group: New Legal Framework, Blue Guide revision, Goods Package (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility Directive), R&TTE revision, SDoC.
Security & Privacy working group: Network Infrastructure Security, Telecoms package, Critical Infrastructure Protection, Integrated Border Management (biometrics, explosive detection technology), Cloud computing.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Handel
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Miljø
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Told
 • Udvidelse
 • Unge

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
TechAmerica Europe is a member of an informal network of high-tech trade associations, called JAR (Joint Association Roundtable), which meets to discuss policy interests (mainly environmental).
TechAmerica Europe has been a founding member of the ICT for Energy Efficiency forum (ICT4EE) and has observer membership in the UNFCCC, the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 20.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

TechAmerica Europe estimates that the amount declared above, which represents approximately 10% of the overall cost budget of the organisation (48.000 €), is associated with the direct lobbying of EU institutions.

Further costs are dedicated to activities such as information gathering and distribution, policy monitoring, preparation and editing of publications.

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.