Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Cambre Associates

Tunnistenumero rekisterissä: 23020671103-67
Rekisteröintipäivä: 9.2.2009 21:47:51

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 3.10.2014 8:26:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.1.2014 11:14:52


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Cambre Associates
Lyhenne: Cambre
Organisaation oikeudellinen muoto: SA
Internet-osoite: http://www.cambre-associates.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Aart van Iterson
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Tom Parker
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue Defacqz  52
1050 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 645 7990
Faksinumero: (+32) 2 645 79 99
Muita yhteystietoja: www.cambre-associates.com

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Cambre is an award winning Brussels-based public relations and public affairs consultancy. We provide issues management, crisis support, media relations, lobbying, association management and the full range on-line and physical communications tools. Our hallmark is practical action based on analysis, strategic advice and creativity.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 11
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Charlotte Ibsen Henriksen 26.8.2014 28.2.2015
Tania PENTCHEVA 20.11.2014 18.11.2015
François Barry 26.8.2014 21.2.2015
Laura Maria Diaz Villalba 26.8.2014 21.8.2015
Sebastian KAEMMER 26.8.2014 21.8.2015
Richard Corliss 16.1.2014 13.1.2015
Leanda Barrington-Leach 19.3.2014 20.2.2015
Aart Van Iterson 21.11.2014 19.11.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Cambre provides tailored client representation to a broad range of international corporate and trade association organizations operating in Brussels, Europe and beyond. Optimizing our niche-position among Brussels-based PR and public affairs consultancies, we drive cross-spectrum results for clients in the areas of energy, the environment, food, healthcare, transportation, pharmaceuticals, chemicals and many others. In addition, we are proud to contribute to the cause of European NGOs and Non-Profit organizations, also as part of our own corporate responsibility initiatives.
For more about our activities, please see our website at http://www.cambre-associates.com

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
BritCham - British Chamber of Commerce in Belgium:
http://www.britcham.be/
EPACA - European Public Affairs Consultancies Association: http://www.epaca.org/
CEPS - The Centre for European Policy Studies: http://www.ceps.be
FoE - Friends of Europe
http://www.friendsofeurope.org/
UN Global Compact
http://www.unglobalcompact.org/

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 02/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 1750000  € - < 2000000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • CoESS - Confederation of European Security Services
 • ECFD - European Conference of Fuel Distributors
 • Leaseurope
 • Greater Than
 • GEIR - Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération
 • ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers
 • ETTSA - European Technology and Travel Services Association
 • EUFFI - European Foundation for Financial Inclusion
 • Novartis
 • PlasticsEurope
 • EuroVAprint


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 50000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 100000 €.
 • Brewers of Europe
 • GlaxoSmithKline
 • Xerox
 • EUROPIA/CONCAWE - European Petroleum Industry Association


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 100000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 150000 €.
 • LanzaTech


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 150000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 200000 €.
 • Covidien
 • Georgian Ministry for European and Euro-Atlantic Integration


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 200000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 250000 €.
 • CES - Centre Européen des Silicones
 • ESRA - European Sugar Refineries Association

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The above represents approximately 50% of our total turn-over. Cambre has reported all funds it received from clients and / or Cambre partners, which will have been utilized for direct lobbying or other activities aimed at influencing the decision-making process of the European Institutions. In this process we have used the guidelines provided by EPACA (European Public Affairs Consultancies Association). The remainder of our turn-over relates to activities that are of a purely public relations nature and are primarily aimed at the public at large and not at influencing European Institutions decision making processes.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Cambre subcribes to the Code of Conduct