Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

ECG - The Association of European Vehicle Logistics

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 2297093238-71
Data Reġistrazzjoni: 24/07/2008 16:41:26

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 15/07/2014 20:36:51
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 15/07/2014 20:36:51


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: ECG - The Association of European Vehicle Logistics
Akronimu: ECG
Statut legali: International non profit association (aisbl)
Websajt: http://www.ecgassociation.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Costantino Baldissara
Kariga: President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Tom Antonissen
Kariga: EU Affairs Adviser

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 80 Boulevard Auguste Reyers 
Brussels 1030
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 27068280
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: E-mail address used for all general enquiries: info@ecgassociation.eu

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: ECG is the association of the finished vehicle logistics sector in Europe. It represents over 80% of the European automotive outbound logistics industry, distributing vehicles by road, rail, sea and inland waterways. Member-companies are responsible for the movement and post-production modification of such vehicles after they leave the factory and before they arrive at the franchised dealership.

Today ECG members come from 27 countries accross Europe - including Georgia, the Russian Federation, Ukraine, Western Balkans and Turkey - and have an aggregate direct turnover of around €22bn, employing more than 70,000 people. They own or operate over 400 car carrying ships, some 18,100 purpose-build railway wagons, 85 river barges and 18,500 specialist road transporters.

ECG’s objective is to promote the interests of the finished vehicle logistics sector by highlighting its role as a vital and essential link in the automotive supply chain.
Its task is to monitor current and future EU policies, internally discuss with members important developments affecting the sector and to lobby European institutions so that its needs are recognized and taken into account in the EU policy making process.

ECG also provides information, training and networking events to its members and liaises, on behalf of its membership, with vehicle manufacturers (OEMs), their trade associations and other EU and international organisations.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1.5
Informazzjoni Kumplimentari: The EU Affairs Adviser is occasionally supported by the Executive Director when engaging in lobbying activities.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Oleh Shchuryk 26/08/2014 20/08/2015
Tom Antonissen 26/08/2014 19/08/2015
Szilvia Kiss 02/09/2014 27/08/2015
Michael Guy STURGEON 26/08/2014 20/08/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The EU Transport White Paper and ensuing regulatory developments in the fields of Logistics, Road, Rail and Maritime Transport, as well as Environmental policy.
More specifically:
- Weights & Dimensions (Review of Directive 96/53)
- Secure Truck Parking Areas (ITS Directive & Action Plan)
- Internal Market for Road Freight
- TEN-T (Guidelines & CEF)
- Rail Freight Corridors & 4th Railway Package
- Low Sulphur in Marine Fuels

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Dwana
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Mobility for Prosperity in Europe - MPE
www.mobilityeurope.eu
In 2012 its operational secretariat (Brussels office) was moved to the European Union Road Federation (ERF)
2013 membership fee: €1.000

iMobility Forum
www.imobilitysupport.eu/imobility-forum
2013 membership fee: free of charge

European Logistics Platform - ELP
www.european-logistics-platform.eu
2013 membership fee: €1.000

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
The EU Affairs Adviser is a member of SEAP in his personal capacity, and is thus bound by their Code of Conduct as well