Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ECG - The Association of European Vehicle Logistics

Tunnistenumero rekisterissä: 2297093238-71
Rekisteröintipäivä: 24.7.2008 16:41:26

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 15.7.2014 20:36:51
Edellinen vuotuinen päivitys: 15.7.2014 20:36:51


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ECG - The Association of European Vehicle Logistics
Lyhenne: ECG
Organisaation oikeudellinen muoto: International non profit association (aisbl)
Internet-osoite: http://www.ecgassociation.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Costantino Baldissara
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Tom Antonissen
Tehtävä organisaatiossa: EU Affairs Adviser

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Boulevard Auguste Reyers  80
1030 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 27068280
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: E-mail address used for all general enquiries: info@ecgassociation.eu

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: ECG is the association of the finished vehicle logistics sector in Europe. It represents over 80% of the European automotive outbound logistics industry, distributing vehicles by road, rail, sea and inland waterways. Member-companies are responsible for the movement and post-production modification of such vehicles after they leave the factory and before they arrive at the franchised dealership.

Today ECG members come from 27 countries accross Europe - including Georgia, the Russian Federation, Ukraine, Western Balkans and Turkey - and have an aggregate direct turnover of around €22bn, employing more than 70,000 people. They own or operate over 400 car carrying ships, some 18,100 purpose-build railway wagons, 85 river barges and 18,500 specialist road transporters.

ECG’s objective is to promote the interests of the finished vehicle logistics sector by highlighting its role as a vital and essential link in the automotive supply chain.
Its task is to monitor current and future EU policies, internally discuss with members important developments affecting the sector and to lobby European institutions so that its needs are recognized and taken into account in the EU policy making process.

ECG also provides information, training and networking events to its members and liaises, on behalf of its membership, with vehicle manufacturers (OEMs), their trade associations and other EU and international organisations.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1,5
Lisätietoja The EU Affairs Adviser is occasionally supported by the Executive Director when engaging in lobbying activities.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Oleh Shchuryk 26.8.2014 20.8.2015
Tom Antonissen 26.8.2014 19.8.2015
Michael Guy STURGEON 26.8.2014 20.8.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The EU Transport White Paper and ensuing regulatory developments in the fields of Logistics, Road, Rail and Maritime Transport, as well as Environmental policy.
More specifically:
- Weights & Dimensions (Review of Directive 96/53)
- Secure Truck Parking Areas (ITS Directive & Action Plan)
- Internal Market for Road Freight
- TEN-T (Guidelines & CEF)
- Rail Freight Corridors & 4th Railway Package
- Low Sulphur in Marine Fuels

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Mobility for Prosperity in Europe - MPE
www.mobilityeurope.eu
In 2012 its operational secretariat (Brussels office) was moved to the European Union Road Federation (ERF)
2013 membership fee: €1.000

iMobility Forum
www.imobilitysupport.eu/imobility-forum
2013 membership fee: free of charge

European Logistics Platform - ELP
www.european-logistics-platform.eu
2013 membership fee: €1.000

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
The EU Affairs Adviser is a member of SEAP in his personal capacity, and is thus bound by their Code of Conduct as well