Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Nordic Public Service Broadcasters

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 2296515955-67
Data Reġistrazzjoni: 13/01/2009 13:54:03

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 23/01/2014 10:41:25
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 23/01/2014 10:41:25


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Nordic Public Service Broadcasters
Akronimu: Nordic PSB
Statut legali: Agreement between DR,NRK,RUV,SVT,SR,UR and YLE
Websajt: http://www.nordicpsb.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet simili oħra

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Charlotte Niklasson
Kariga: Head of Office

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Charlotte Niklasson
Kariga: Head of Office

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 56 Av. des Arts 
Brussels 1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 2 2869121
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The overall mission and objective of Nordic PSB is to safeguard and promote the interests of the Nordic public service broadcasters in the international environment. And at the same time to strengthen the position of public service broadcasting in the Nordic countries and Europe. Nordic PSB closely follows the work and activities in the different institutions of the European Union and The Council of Europe dealing with the audiovisual sector.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Simon Hartman 11/03/2014 07/12/2014
Charlotte Niklasson 05/02/2014 03/02/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


See earlier entry.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Żgħażagħ

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
The seven Public Service Broadcasters in the five Nordic countries DR,NRK,RUV,SVT,SR,UR and Yle are all members of the European Broadcasting Union, EBU.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 200000  € et < 250000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.