Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Organisation pour un réseau international d’indications géographiques

Id-nummer i registret: 2292357633-53
Registreringsdag: 2008-11-12 16:45:18

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-26 11:28:53
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-21 10:49:30


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Organisation pour un réseau international d’indications géographiques
Förkortning: oriGIn
Associationsform (rättslig ställning): Organisation non gouvernementale à but non lucratif
Webbplats: http://www.origin-gi.com

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Massimo Vittori
Befattning: Directeur exécutif

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Massimo Vittori
Befattning: Directeur exécutif

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de Varembé  1
1202 Genève
SCHWEIZ
Telefon: (+41) 227550732
Fax: (+41) 227550172
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: 1. Promotion des indications géographiques comme outil de développement durable ainsi que comme instrument de protection des connaissances enracinées dans les "terroirs".

2. Campagnes de sensibilisation visant les décideurs, les médias et le public dans son ensemble, visant la mise en œuvre d’une protection juridique plus efficace des indications géographiques au niveau national, régional et international.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


oriGIn représente les producteurs d’indications géographiques auprès des institutions régionales ainsi qu’internationales afin d’obtenir les moyens juridiques nécessaires pour assurer la protection juridique des noms géographiques. En particulier, oriGIn :

- favorise et coordonne des campagnes de sensibilisation auprès des décideurs et des organismes internationaux qui s’occupent d’IG, visant la mise en place de systèmes juridiques de protection des IG équitables et efficaces ;

- Aide ses membres à découvrir et dénoncer auprès des décideurs concernés les usurpations de leurs IG ;

- diffuse régulièrement auprès de ses membres une information pertinente sur les derniers développements en matière d’IG (par le biais de newsletters, rapports, etc.) ;

- encourage la coopération et l'échange d’expériences parmi les producteurs d’IG (partenariats) ;

- encourage ses membres à promouvoir leurs produits lors de foires internationales.

- coordonne des projets d’assistance technique destinés à renforcer les capacités des producteurs d’IG dans les pays en voie de développement (mise en place et gestion de l’IG, gouvernance de la filière, cadre juridique, marketing, questions liées à la qualité, etc.) ;

- participe aux projets et études de recherche visant la divulgation de l'impact positif des IG sur le développement local ;

- organise et/ou participe régulièrement à des conférences internationales pour parler des avantages découlant des IG en termes d’emplois, avantages en termes de prix, accès aux marchés, retombées sur l'environnement et le tourisme, conservation des savoirs traditionnels, etc.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Tullar
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FRANKRIKE
 • ITALIEN
 • PORTUGAL
 • SPANIEN
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 366 250
därav offentlig finansiering: 130 250
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 110 250
- regionala/lokala källor: 20 000
därav andra källor: 236 000
- gåvor: 6 000
- medlemsavgifter: 230 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.