Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

EuroExpert Asbl

Identifikačné číslo v Registri: 22720754078-66
Dátum registrácie: 27/08/2010 16:30:42

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 30/03/2015 14:36:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30/03/2015 14:36:39
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 30/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

EuroExpert Asbl

EuroExpert

Asbl

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Boulevard de Verdun, 59
2670 Luxembourg
LUXEMBURSKO

(+49) 22191277110

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Nicola Cohen

Chairman

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Bernhard Floter

Secretary General

    Ciele a poslanie

EuroExpert, is a not for profit organization, which shall not pursue any party political ob­jectives. Its objects are:

1.The development, promotion and convergence of and education in common ethical and professional standards for experts within the European Union, based upon the principles of high qualification; personal integrity; independence; impartiality; objec­tivity and respect for confidentiality.

2.The provision of a point of contact between experts and the European Commission; the European Parliament; the European Court and other institutions of the Euro­pean Union as well as any other institution which deals at European or international levels with tasks and issues concerning the type of work which experts do.

3.Cooperation and relations with judicial and legal authorities, government depart­ments, official and private bodies and other appropriate tribunals and organisations for the purposes of accreditation and certification of experts and other matters rele­vant to the work which experts do.

4.The provision of a forum for experts worldwide.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Legal Affairs, Civil Liberties, Justice and Home Affairs


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

CEN standardisation on Expertise services

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 3

3

0,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

Hauptverband d. allg. beeid. u. gerichtl. zertif. Sachverständigen(11000),
Komora soudních znalců ČR (2400),
Bundesverband öbuv sowie qualifizierter Sachverständiger (7000),
Hrvatsko društvo sudskih vještaka (1700),
Associação Portuguesa dos Peritos Avaliadores de Engenharia (500),
The Academy of Experts (2000),
Российская Палата Строительных Экспертов (800),
Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales(1500),
Swiss Chamber of Technical and Scientific Forensic Experts(200),
Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara(1700)

 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • ŠVAJČIARSKO

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

6 000 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

0 €

6 000 €

0 €

6 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.