Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

EuroExpert Asbl

Identifikačné číslo v Registri: 22720754078-66
Dátum registrácie: 27.8.2010 16:30:42

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 5.8.2014 14:23:48
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 5.8.2014 14:23:48


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: EuroExpert Asbl
Skratka: EuroExpert
Právna forma: Asbl
Internetová stránka: http://www.euroexpert.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Nicola Cohen
Funkcia: Chairman

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Bernhard Floter
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Boulevard de Verdun  59
2670 Luxembourg
LUXEMBURSKO
Telefónne číslo: (+49) 22191277110
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Secretary General

EuroExpert
c/o Institut für Sachverständigenwesen e.V.
Hohenzollernring 85-87
50672 Köln
Germany

Tel.: +49 221 912 771 10
Fax: +49 221 912 771 99
secretary-general@euroexpert.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: EuroExpert, is a not for profit organization, which shall not pursue any party political ob­jectives. Its objects are:

1.The development, promotion and convergence of and education in common ethical and professional standards for experts within the European Union, based upon the principles of high qualification; personal integrity; independence; impartiality; objec­tivity and respect for confidentiality.

2.The provision of a point of contact between experts and the European Commission; the European Parliament; the European Court and other institutions of the Euro­pean Union as well as any other institution which deals at European or international levels with tasks and issues concerning the type of work which experts do.

3.Cooperation and relations with judicial and legal authorities, government depart­ments, official and private bodies and other appropriate tribunals and organisations for the purposes of accreditation and certification of experts and other matters rele­vant to the work which experts do.

4.The provision of a forum for experts worldwide.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


CEN standardisation on Expertise services

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 10
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Hauptverband d. allg. beeid. u. gerichtl. zertif. Sachverständigen (11 000 Členovia)
 • Komora soudních znalců ČR, o.s (2 400 Členovia)
 • Bundesverband öbuv sowie qualifizierter Sachverständiger (7 000 Členovia)
 • Associação Portuguesa dos Avaliadores de Engenharia (500 Členovia)
 • The Academy of Experts (2 000 Členovia)
 • Российская Палата Строительных Экспертов (800 Členovia)
 • Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (1 500 Členovia)
 • Swiss Chamber of Technical and Scientific Forensic Experts (200 Členovia)
 • Hrvatsko društvo sudskih vještaka (1 700 Členovia)
 • Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara (1 700 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • ŠVAJČIARSKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 6 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 0
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 6 000
- dary: 0
- členské: 6 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.