Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH

Id-nummer i registret: 22644632329-52
Registreringsdag: 2009-09-25 11:23:07

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-18 13:33:29
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-18 13:33:29


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH
Förkortning: IFAW
Associationsform (rättslig ställning): Registered charity
Webbplats: http://www.ifaw.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Sonja Van Tichelen
Befattning: EU Director - IFAW

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Sonja Van Tichelen
Befattning: EU Director - IFAW

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Max-Brauer-Allee  62-64
22765 Hamburg
TYSKLAND
Telefon: (+49 40) 866 5000
Fax: (+49 40) 866 500 22
Andra adressuppgifter: IFAW European Union
1 boulevard Charlemagne, Bte 72
B-1041 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 282 0694 or +32 2 230 9717
Fax : +32 2 231 0402

International Fund for Animal Welfare
4 rue Edouard Mignot
Reims 51065
FRANCE
Tel: +33-3-26-48-0548
Fax: +33-3-26-48-1435

Stichting IFAW
Javastraat 56
2585 AR, Den Haag
NETHERLANDS
Tel: +31-70-335-5011
Fax: +31-70-385-0940

International Fund for Animal Welfare (IFAW)
(a registered charity)
87-90 Albert Embankment
London SE1 7UD
UNITED KINGDOM
Tel: +44-207-587-6703
Fax: +44-207-587-6721

IFAW in Action
87-90 Albert Embankment
London SE1 7UD
UNITED KINGDOM
Tel: +44-207-587-6703
Fax: +44-207-587-6721

Branch Office of IFAW in Action:
International Fund for Animal Welfare
Smolensky Passage
Smolenskaya Square 3
121099 Moscow
RUSSIA
Tel: +7 (495) 937 83 86
Fax: +7 (495) 937 82 90

International Fund for Animal Welfare (Australia)
6 Belmore Street
Surry Hills NSW 2010
AUSTRALIA
Tel: +61-29-288-4900
Fax: +61-29-288-4901

International Fund for Animal Welfare, Inc.
290 Summer Street
Yarmouth Port, MA 02675
UNITED STATES OF AMERICA
Tel: +1 508 744 2100
Fax: +1 508 744 2149

Representative Offices of International Fund for Animal Welfare, Inc.:
IFAW Beijing Representative Office
1-7-1 Tayuan Diplomatic Office Building
No.14 Liangmahe South Road
Chaoyang District
Beijing, 100600
P.R. CHINA
Tel: +86 10 6440 2960
Fax: +86 10 6440 2356

International Fund for Animal Welfare
P. O. Box 43756
Al-Khaleej Street 295
Heritage House
Al Shindagal Area
Bur Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

International Fund for Animal Welfare Limited
PO Box 25499
ACS Plaza, 2nd Floor
Lenana Road
00603 Nairobi
KENYA
Tel: +254 2 570 540 (or 561 014)
Fax: +254 2 574 506

International Fund for Animal Welfare Inc
Fonds International pour la Protection des animaux inc.
301 1/2 Bank Street, Unit 2
Ottawa, ON K2P 1X7
CANADA
Tel: +1-888-500-4329
Fax: +1-613-241-0641

40 Norwich St., Est Guelph
Ontario, N1H 2G6
CANADA

International Fund for Animal Welfare
Suite 3A, Steenberg House
Steenberg Office Park
Silverwood Close
Tokai
7945 SOUTH AFRICA
Tel: +27-21-701-8642
Fax: +27-21-701-8649

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: IFAW’s mission: To improve the welfare of wildlife and domestic animals throughout the world by reducing commercial exploitation of animals, protecting wildlife habitats, and assisting animals in distress. IFAW seeks to motivate the public to prevent cruelty to animals and to promote animal welfare and conservation policies to advance the well-being of both animals and people.
IFAW in Germany is one of ten affiliated companies located in the UK (2 companies), US, South Africa, Australia, France, Canada and the Netherlands with five representative offices in the EU, China, Kenya, United Arab Emirates and Russia. All of these companies and offices participate in IFAW’s six global initiatives (Seals, Whales, Elephants, Companion Animals, Emergency Response and Wildlife Trade).
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Barbara SLEE 2014-11-27 2015-11-25
Sonja Van Tichelen 2014-07-31 2015-07-29
Satyen SINHA 2014-03-14 2015-03-12
James Olivier François PIRNAY 2014-12-17 2015-12-12
Adrian HIEL 2014-11-29 2015-11-27
Staci McLennan 2014-08-09 2015-08-07

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Wildlife trade: EU policies and positions in CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), EU CITES regulation
Marine mammals and habitats: Marine Strategy Framework Directive; Habitats Directive; EU co-ordination in the International Whaling Commission; regulation concerning trade in seal products
Fisheries: By-catch of small cetaceans
Development: Funding
Animal Welfare Policy
Education

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • FRANKRIKE
 • NEDERLÄNDERNA
 • STORBRITANNIEN
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
IFAW is an international member of Eurogroup for Animals, the umbrella group representing animal welfare organizations in Europe.
IFAW collaborates through an MOC with CMS (Convention on Migratory Species).
IFAW is a founding member of the i-monk Alliance, a network of organizations dedicated to the conservation of the highly endangered Mediterranean monk seal.
IFAW is a founding member of the Transatlantic Animal Welfare Council (TAWC), a forum to strengthen the relationship and coooperation between animal welfare groups in Europe and the US.
IFAW has consultative status in the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC).
IFAW has full consultative status in the IMO (International Marine Organisation).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 07/2012 - 06/2013
Total budget: 9 905 085
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 9 905 085
- gåvor: 9 905 085
- medlemsavgifter: 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

To carry out its mission, IFAW engages in activities that inform the public and influence policymaking in the European Union on animal welfare and habitat conservation.

The number inserted after "Total number of members that are natural persons” represents the number of individual Donors from countries within the European Union.


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.