Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Federation Europeenne des Communes Forestieres

Identifikavimo numeris Registre: 22553705184-17
Registracijos data: 31/01/2011 16:44:35

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 13/05/2015 11:42:04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 04/05/2015 16:17:24
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 04/05/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Federation Europeenne des Communes Forestieres

FECOF

NGO

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Deutschhausplatz 1
55116 Mainz
VOKIETIJA

(+49)061312398165

    Teisiškai atsakingas asmuo

Grandadam Pierre

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Alexander Wendlandt

Berater

    Tikslai ir uždaviniai

Interessenvertetung der waldbesitzenden Gemeinden in Europa

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Forststrategie, Natura 2000, Invasive Arten, etc.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Kontaktpflege zu anderen forstlichen Interessenvertretungen
Kontaktpflege zur EU-Kommission
Informationsbeschaffung zu forstlich relevanten Fragestellungen

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 2

2

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

11 000

Gemeinsamer Forstaussschuss der kommunalen Spitzenverbände (D)(5000),
FNCOFOR (FR)(3000),
FEDERFORESTE (I)(1000),
SVOL (CZ)(500),
AMUFOR(500),
ELFOCAT(500),
AMF (BG)(500)

 • BULGARIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • VOKIETIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA

Zusammenarbeit mit anderen forstlichen Interessenvertetungen (European Forestry House)

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

16 000 €

 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

16 000 €

16 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.