Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Federation Europeenne des Communes Forestieres

Identifikavimo numeris Registre: 22553705184-17
Registracijos data: 11.1.31 16.44.35

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.6 14.45.32
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.6 14.45.32


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Federation Europeenne des Communes Forestieres
Akronimas: FECOF
Teisinis statusas: NGO
Svetainė: http://www.fecof.eu

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Franz Schrewe
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Georg Bauer
Pareigos: Berater

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Am Markt  1
59929 Brilon
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49) 02961794100
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Liaison Office brussels
European Forestry House
Rue du Luxembourg 66
B-1000 Bruxelles

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Interessenvertetung der waldbesitzenden Gemeinden in Europa
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Kontaktpflege zu anderen forstlichen Interessenvertretungen
Kontaktpflege zur EU-Kommission
Informationsbeschaffung zu forstlich relevanten Fragestellungen

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 9 500
Narių organizacijų skaičius: 6
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Gemeinsamer Forstaussschuss der kommunalen Spitzenverbände (D) (5 000 Nariai)
 • FNCOFOR (FR) (3 000 Nariai)
 • FEDERFORESTE (I) (1 000 Nariai)
 • SVOL (CZ) (500 Nariai)
 • AMUFOR (500 Nariai)
 • ELFOCAT (500 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Zusammenarbeit mit anderen forstlichen Interessenvertetungen (European Forestry House)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Bendras biudžetas: 15 000
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 15 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 15 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.