Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

VAT Practitioners Group

Id-nummer i registret: 22551429377-07
Registreringsdag: 21/08/2012 15:33:56

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 12/05/2015 14:31:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 12/05/2015 14:31:50
Sista dag för nästa uppdatering är den: 12/05/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

VAT Practitioners Group

VPG

Unincorporated Body

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Oxhey Avenue, 105
WD19 4HB Watford
STORBRITANNIEN

(+44) 1923 230788

    Juridiskt ansvarig

Michael Conlon

Chairman

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Ruth Corkin

National Technical Chair

    Mål och uppdrag

The VPG is the leading group of VAT professionals in the UK. It provides a forum for VAT practitioners to discuss all aspects of VAT law and practice and members are encouraged to exchange information and ideas between themselves (on a confidential basis) in order to further the study and knowledge of VAT amongst practitioners.
The VPG strives to establish closer links between VAT Practitioners and HM Revenue and Customs (“HMRC”) as the tax authority responsible for VAT in the UK, with a view to establish a better understanding of how each party works.
The VPG is a well respected body for the quality of its representations to HMRC, the EU Commission and other bodies in respect of the operation of VAT law, practice and operation and was one of the bodies that submitted a representation on The Commission’s Green Paper “The Future of VAT” in 2011.
The VPG is non-political and does not actively represent the interests of any one taxpayer or sector of taxpayers. Its breadth of membership ensures that all sectors and size of taxpayer are represented.

  • Europeiska
  • Globala
  • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

VAT
Digital Strategy
Indirect Tax


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Submission of a response to the EU Commission's Green paper on "The Future of VAT".
Submission of response to the EU Commission's consultation on the Reduced Rate of VAT
Submission of a response to the EU Commission's consultation on a European Taxpayer's Code
Application to join the EU Commission VAT Expert Group

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 25   75%: 75   50%: 75   25%: 100

275

143,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Skattepolitik
  • Tullar

    Medlemskap

EU VAT Expert Panel (member of VPG is a member of the panel)
OECD VAT Committee (Member of VPG is a member of the committee)
Joint VAT Consultative Committee (UK with HM Revenue and Customs) - VPG has a member place on the committee

    Ekonomiska uppgifter

10/2013  -  09/2014

2 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Income for the financial year to 30 September 2013 £69,510
Surplus for same year (before tax) £4,272
Reserves at end of year £130,408

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.