Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

VAT Practitioners Group

Id-nummer i registret: 22551429377-07
Registreringsdag: 2012-08-21 15:33:56

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-29 17:20:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-29 17:20:59


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: VAT Practitioners Group
Förkortning: VPG
Associationsform (rättslig ställning): Unincorporated Body
Webbplats: http://www.vpgweb.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Michael Conlon
Befattning: Chairman

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Ruth Corkin
Befattning: National Technical Chair

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Oxhey Avenue  105
WD19 4HB Watford
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 1923 230788
Fax: (+44) 1923 240707
Andra adressuppgifter: Mrs Ruth Corkin
National Technical Chair
2 Chawley Park
Cumnor Hill
Oxford
United Kingdom
OX2 9GG
Tel +44 1865 861182

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The VPG is the leading group of VAT professionals in the UK. It provides a forum for VAT practitioners to discuss all aspects of VAT law and practice and members are encouraged to exchange information and ideas between themselves (on a confidential basis) in order to further the study and knowledge of VAT amongst practitioners.
The VPG strives to establish closer links between VAT Practitioners and HM Revenue and Customs (“HMRC”) as the tax authority responsible for VAT in the UK, with a view to establish a better understanding of how each party works.
The VPG is a well respected body for the quality of its representations to HMRC, the EU Commission and other bodies in respect of the operation of VAT law, practice and operation and was one of the bodies that submitted a representation on The Commission’s Green Paper “The Future of VAT” in 2011.
The VPG is non-political and does not actively represent the interests of any one taxpayer or sector of taxpayers. Its breadth of membership ensures that all sectors and size of taxpayer are represented.
Organisationens intressen är:
  • Nationella
  • Europeiska
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Submission of a response to the EU Commission's Green paper on "The Future of VAT".
Submission of response to the EU Commission's consultation on the Reduced Rate of VAT
Submission of a response to the EU Commission's consultation on a European Taxpayer's Code
Application to join the EU Commission VAT Expert Group

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Skattepolitik
  • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EU VAT Expert Panel (member of VPG is a member of the panel)
OECD VAT Committee (Member of VPG is a member of the committee)
Joint VAT Consultative Committee (UK with HM Revenue and Customs) - VPG has a member place on the committee

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 10/2012 - 09/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 2 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Income for the financial year to 30 September 2013 £86,105
Surplus for same year (before tax) £18,570
Reserves at end of year £125,971

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.