Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Norges Lastbileier-Forbund

Id-nummer i registret: 22508118361-79
Registreringsdag: 2012-03-16 11:37:32

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-14 14:45:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-14 14:45:42


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Norges Lastbileier-Forbund
Förkortning: NLF
Associationsform (rättslig ställning): Association
Webbplats: http://www.lastebil.no

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jan-Terje  Mentzoni
Befattning: vice CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Søren Larsen
Befattning: EU-chef

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: St. Olavsgt.  25
Box: 7134
0130 Oslo
NORGE
Telefon: (+0047) 22033200
Fax: (+0047) 22205615
Andra adressuppgifter: Contact Brussels office:
Nordic Logistics Association
Square de Meuus 22B
1050 - Brussels

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Norges Lastebileier-Forbund, NLF (The Norwegian Haulier’s Association) represents some 4 000 goods transport companies and some 15 000 lorries/road-trains from all over Norway. The association is represented throughout Norway with 8 regional offices.
The association has a General assembly every 2 years. The General assembly is the association’s highest authority. Norges Lastebileier-Forbund is governed by its constitution, including a set of ethical rules.NLFs main objectives are to promote and develop goods transport on the road in a sustainable way and to safeguard the industry’s economic, professional and social interests.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar: The Norwegian Haulier’s Association, is represented throughout Norway with 8 regional offices. The number engaged on EU related activities is small and those likely to fall within the scope of the Transparency Register we estimate to be around 5. Please note this is an approximate figure.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The Norwegian Haulier’s Association uses its position as the leading Norwegian association of operators of road, rail and combined transport nationally and internationally to contribute to and assist in the shaping of the Norwegian and the European transport policy to ensure a sustainable future for its members.

The Norwegian Haulier’s Association involves itself in a reliable and trustworthy manner with other stakeholders and decision makers on a national level and on a European level.

The main areas of interest concern:
Road transport legislation such as rules for access to the market and to the profession, driving and rest time rules, working time, professional training, vehicles weights and dimensions, transport of life animals, energy taxation and road charging. Logistics initiatives promoting a sustainable and efficient transport and logistics system in Europe, including chairing the Commission working group on bottlenecks.
Environmental legislation relevant for transport relating to emission reductions, biofuel, energy efficiency, noise. Rail transport policy legislation relating to market access, environment and technical issues.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Energi
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
International Road Union (IRU) http://www.iru.org

Nordic Logistics Association www.nla.eu

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.