Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Norges Lastbileier-Forbund

Numer identyfikacyjny w rejestrze 22508118361-79
Data rejestracji: 12-03-16 11:37:32

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-14 14:45:42
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-14 14:45:42


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Norges Lastbileier-Forbund
Nazwa skrócona: NLF
Status prawny: Association
Strona internetowa: http://www.lastebil.no

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Jan-Terje  Mentzoni
Pełniona funkcja: vice CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Søren Larsen
Pełniona funkcja: EU-chef

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: St. Olavsgt.  25
Skr. poczt.: 7134
0130 Oslo
NORWEGIA
Numer telefonu: (+0047) 22033200
Numer faksu: (+0047) 22205615
Inne dane kontaktowe: Contact Brussels office:
Nordic Logistics Association
Square de Meuus 22B
1050 - Brussels

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Norges Lastebileier-Forbund, NLF (The Norwegian Haulier’s Association) represents some 4 000 goods transport companies and some 15 000 lorries/road-trains from all over Norway. The association is represented throughout Norway with 8 regional offices.
The association has a General assembly every 2 years. The General assembly is the association’s highest authority. Norges Lastebileier-Forbund is governed by its constitution, including a set of ethical rules.NLFs main objectives are to promote and develop goods transport on the road in a sustainable way and to safeguard the industry’s economic, professional and social interests.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające: The Norwegian Haulier’s Association, is represented throughout Norway with 8 regional offices. The number engaged on EU related activities is small and those likely to fall within the scope of the Transparency Register we estimate to be around 5. Please note this is an approximate figure.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


The Norwegian Haulier’s Association uses its position as the leading Norwegian association of operators of road, rail and combined transport nationally and internationally to contribute to and assist in the shaping of the Norwegian and the European transport policy to ensure a sustainable future for its members.

The Norwegian Haulier’s Association involves itself in a reliable and trustworthy manner with other stakeholders and decision makers on a national level and on a European level.

The main areas of interest concern:
Road transport legislation such as rules for access to the market and to the profession, driving and rest time rules, working time, professional training, vehicles weights and dimensions, transport of life animals, energy taxation and road charging. Logistics initiatives promoting a sustainable and efficient transport and logistics system in Europe, including chairing the Commission working group on bottlenecks.
Environmental legislation relevant for transport relating to emission reductions, biofuel, energy efficiency, noise. Rail transport policy legislation relating to market access, environment and technical issues.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • polityka regionalna
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
International Road Union (IRU) http://www.iru.org

Nordic Logistics Association www.nla.eu

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 50000  €–100000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.