Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Norges Lastbileier-Forbund

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 22508118361-79
Data rejestracji: 16/03/2012 11:37:32

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 23/04/2015 12:21:27
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 23/04/2015 12:21:27
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 23/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Norges Lastbileier-Forbund

NLF

Association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

St. Olavsgt., 25
Skr. poczt.: 7134
0130 Oslo
NORWEGIA

(+0047) 22033200

Square Meeus 22 B
1050 Bruxelles
BELGIA

(+32) 495912308

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Jan-Terje  Mentzoni

vice CEO

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Søren Larsen

EU-chef

    Cele i zakres obowiązków

Norges Lastebileier-Forbund, NLF (The Norwegian Haulier’s Association) represents some 4 000 goods transport companies and some 15 000 lorries/road-trains from all over Norway. The association is represented throughout Norway with 8 regional offices.
The association has a General assembly every 2 years. The General assembly is the association’s highest authority. Norges Lastebileier-Forbund is governed by its constitution, including a set of ethical rules.NLFs main objectives are to promote and develop goods transport on the road in a sustainable way and to safeguard the industry’s economic, professional and social interests.

 • europejskim
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

For the moment focus is on preparing for the road transport package expected for 2016 with a focus on ensuring a fair and level playing for all operators within the EU.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

The Norwegian Haulier’s Association uses its position as the leading Norwegian association of operators of road, rail and combined transport nationally and internationally to contribute to and assist in the shaping of the Norwegian and the European transport policy to ensure a sustainable future for its members.

The Norwegian Haulier’s Association involves itself in a reliable and trustworthy manner with other stakeholders and decision makers on a national level and on a European level.

The main areas of interest concern:
Road transport legislation such as rules for access to the market and to the profession, driving and rest time rules, working time, professional training, vehicles weights and dimensions, transport of life animals, energy taxation and road charging. Logistics initiatives promoting a sustainable and efficient transport and logistics system in Europe, including chairing the Commission working group on bottlenecks.
Environmental legislation relevant for transport relating to emission reductions, biofuel, energy efficiency, noise. Rail transport policy legislation relating to market access, environment and technical issues.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 2  

2

1,5

The Norwegian Haulier’s Association, is represented throughout Norway with 8 regional offices. The number engaged on EU related activities is small and those likely to fall within the scope of the Transparency Register we estimate to be around 5. Please note this is an approximate figure.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • polityka regionalna
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

International Road Union (IRU) http://www.iru.org

Nordic Logistics Association www.nla.eu

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

50 000 €–99 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.