Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Österreichischer Naturschutzbund, Landesgruppe Vorarlberg

Tunnusnumber registris: 22463024254-93
Registreerimise kuupäev: 24.09.10 14:43:45

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 19.09.14 10:54:42
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19.09.14 10:54:42


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Österreichischer Naturschutzbund, Landesgruppe Vorarlberg
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Verein
Veebisait: http://www.naturschutzbund.at

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Hildegard Breiner
Ametikoht: Obfrau

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Bianca Burtscher
Ametikoht: Geschäftsführerin

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 7 Schulgasse 
6850 Dornbirn
AUSTRIA
Telefoninumber: (+05572) 29650
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Natur- und Umweltschutz durch Lobbying, Projekte sowie Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • piirkondlikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und Projekten, Gespräche mit Entscheidungsträgern

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Keskkond

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 1 000
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
  • AUSTRIA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Österreichischer Naturschutzbund

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 102 000
millest avalik rahastamine: 76 000
- ELi rahastust:
- Hanked: 28 500
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 3 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 31 500
Förderungen Gemeinden : 13 000
millest muud rahastusallikad: 26 000
- annetused: 12 000
- liikmemaksud: 14 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.