Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.

Numărul de identificare din Registru: 22400601191-42
Data înscrierii: 20.02.2009 11:28:14

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 20.02.2014 17:30:29
Data ultimei actualizări anuale: 12.02.2014 11:45:01


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Acronim: DIHK
Statut juridic: Eingetragener Verein
Site internet: http://www.dihk.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Dr. Martin Wansleben
Funcţie: Hauptgeschäftsführer und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Dr. Günter Lambertz
Funcţie: Leiter der Vertretung des DIHK bei der EU

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Breite Straße  29
10178 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+0049) 30203080
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Vertretung des DIHK bei der EU
Av. des Arts 19A/D
1000 Brüssel
Belgien
Telefon: 0032-2-2861611
Fax: 0032-2-2861605

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die Industrie- und Handelskammern, IHKs, vertreten als eigenverantwortliche öffentlich-rechtliche Körperschaften der wirtschaftlichen Selbstverwaltung das Interesse ihrer zugehörigen Unternehmen gegenüber Kommunen, Landesregierungen sowie Politik und Öffentlichkeit.

Als Dachorganisation der 80 deutschen IHKs übernimmt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, im Auftrag und in Abstimmung mit den IHKs die Interessenvertretung der deutschen Wirtschaft gegenüber den Entscheidern der Bundespolitik und den europäischen Institutionen. Die außenwirtschaftlichen Beziehungen der deutschen Wirtschaft fördern an 120 Standorten in 80 Ländern weltweit die Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen der deutschen Wirtschaft (AHKs).

Im Unterschied zu anderen Organisationen der Wirtschaft, besonders den Branchenverbänden, repräsentiert die IHK-Organisation das wirtschaftliche Gesamtinteresse auf der Grundlage einer breiten Unternehmerschaft: 3,6 Millionen gewerbliche Unternehmen sind gesetzliche Mitglieder der IHKs. Das macht die IHK-Organisation unabhängig von Einzelinteressen und schafft ein besonderes Gewicht gegenüber politischen Instanzen. Es zwingt alle Entscheider der IHK-Organisation zum Ausgleich der Interessen.

Ergänzend siehe Internet-Auftritt des DIHK: www.dihk.de
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 16
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Freya Lemcke 27.02.2014 25.02.2015
Jonas Simon Vach 08.03.2014 06.03.2015
Alexandra Böhne 27.02.2014 25.02.2015
Malte Weisshaar 27.02.2014 25.02.2015
Barbara FABIAN 27.02.2014 25.02.2015
Bettina Wurster 20.09.2014 18.09.2015
Christopher Gosau 31.01.2014 29.01.2015
Daphne Grathwohl 30.01.2014 28.01.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Der DIHK ist in Brüssel in den Bereichen aktiv, die für die deutsche gewerbliche Wirtschaft von Interesse sind. Die aktuell bearbeiteten Themen können auf der Webseite www.dihk.de abgerufen werden.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Der DIHK ist Mitglied beim Dachverband der europäischen Kammern, Eurochambres (www.eurochambres.eu)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 2.200.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 125.527 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Der Teilbetrag von 105.527 Euro des o.g. Zuschusses wurde 2013 für die Umsetzung des Projekts "Switch Asia" verwendet. Das Projekt unterstützt chinesische KMUs der Elektro- und Elektronikindustrie bei dem Management von Maßnahmen zu Öko-Effizienz, Arbeitsschutz und bei der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR). Für weitere Informationen: www.switch-china-sme.eu. Der Teilbetrag von 20.000 Euro des o.g. Zuschusses wurde 2013 für die Umsetzung des Projekts "Promotion of mutual investment opportunities and creation of a virtual European structure in the GCC" verwendet. Das Projekt zielt auf die Förderung der gegenseitigen Investitionsmöglichkeiten zwischen der EU und den Staaten des Golf-Kooperationsrates (Gulf Cooperation Council - GCC) ab. Für weitere Informationen: www.eu-gccinvest.eu.
Weitere (finanzielle) Informationen über den DIHK finden Sie unter: www.dihk.de

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.