Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Europe Project Forum Stichting

Id-nummer i registret: 22242728269-97
Registreringsdag: 07/03/2012 13:24:24

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 14/04/2015 10:25:20
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 14/04/2015 10:25:20
Sista dag för nästa uppdatering är den: 14/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Europe Project Forum Stichting

EUPF

Stichting - Foundation

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Browersgracht, 665
1015 GJ Amsterdam
NEDERLÄNDERNA

(+3120) 6202934

    Juridiskt ansvarig

Carmine G. Ruberto

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Raniero Chelli

coordinator

    Mål och uppdrag

The Europe Project Forum is an independent international professionals organization committed to promoting the participation of civil society to achieve the objectives of Europe 2020, the EU's growth strategy for the coming decade, valuing the professional role of project designers and managers.
The responsibility for action does not stop with governments. Everyone is needed to achieve the Europe 2020 goals: businesses, trade unions, non-governmental organisations, individual citizens.
The EU.P.F., aimed at creating a network of value euro-project designers and managers, aims to use more effectively the full range of Community policies andinstruments to achieve the objectives of Europe 2020.
Exchange of good practices, benchmarking and networking - as promoted by several EU governments – has proven useful in creating a sense of ownership and dynamism around the need for reform.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

The Europe Project Forum is an independent international organization committed to promoting the participation of civil society to achieve the objectives of Europe 2020 – the EU’s growth strategy for the coming decade – valuing the professional role of project designers and managers.

The responsibility for action does not stop with governments. Everyone is needed to achieve the Europe 2020 goals:
businesses,
trade unions,
non-governmental organisations,
individual citizens.

The EU.P.F., aimed at creating a network of value euro-project designers and managers, aims to use more effectively the full range of Community policies and instruments to achieve the objectives of Europe 2020. Exchange of good practices, benchmarking and networking – as promoted by several EU governments – has proven useful in creating a sense of ownership and dynamism around the need for reform.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

The Europe Project Forum is an independent international professionals organization committed to promoting the participation of civil society to achieve the objectives of Europe 2020, the EU's growth strategy for the coming decade.
The responsibility for action does not stop with governments.
Everyone is needed to achieve the Europe 2020 goals:
businesses,
trade unions,
non-governmental organisations,
individual citizens.
The EU.P.F., aimed at creating a network of value euro-project designers and managers, aims to use more effectively the full range of Community policies and instruments to achieve the objectives of Europe 2020.
Exchange of good practices, benchmarking and networking - as promoted by several EU governments – has proven useful in creating a sense of ownership and dynamism around the need for reform.

A key part of the activities of the Project Forum Europe is the creation of a significant community of members and strategic partners, as well as high-profile actors from the academic world and civil society to create more opportunities for informal interaction, for bringing together regional and local actors from all over Europe to exchange and share ideas and best practices.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2   75%: 1   50%: 1   25%: 1

5

3,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

3 650

http://register.euprojectforum.eu/search.asp

 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

European network with representatives in each EU Member State

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

40 000 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

40 000 €

40 000 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.