Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Europe Project Forum Stichting

Id-nummer i registret: 22242728269-97
Registreringsdag: 2012-03-07 13:24:24

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-14 08:56:29
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-14 08:56:29


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Europe Project Forum Stichting
Förkortning: EUPF
Associationsform (rättslig ställning): Stichting - Foundation
Webbplats: http://euprojectforum.eu

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Carmine G. Ruberto
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Raniero Chelli
Befattning: coordinator

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Browersgracht  665
1015 GJ Amsterdam
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+3120) 6202934
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Brussels Unit: 14b, Rue de la Science - 1040, Bruxelles

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Europe Project Forum is an independent international professionals organization committed to promoting the participation of civil society to achieve the objectives of Europe 2020, the EU's growth strategy for the coming decade, valuing the professional role of project designers and managers.
The responsibility for action does not stop with governments. Everyone is needed to achieve the Europe 2020 goals: businesses, trade unions, non-governmental organisations, individual citizens.
The EU.P.F., aimed at creating a network of value euro-project designers and managers, aims to use more effectively the full range of Community policies andinstruments to achieve the objectives of Europe 2020.
Exchange of good practices, benchmarking and networking - as promoted by several EU governments – has proven useful in creating a sense of ownership and dynamism around the need for reform.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The Europe Project Forum is an independent international professionals organization committed to promoting the participation of civil society to achieve the objectives of Europe 2020, the EU's growth strategy for the coming decade.
The responsibility for action does not stop with governments.
Everyone is needed to achieve the Europe 2020 goals:
businesses,
trade unions,
non-governmental organisations,
individual citizens.
The EU.P.F., aimed at creating a network of value euro-project designers and managers, aims to use more effectively the full range of Community policies and instruments to achieve the objectives of Europe 2020.
Exchange of good practices, benchmarking and networking - as promoted by several EU governments – has proven useful in creating a sense of ownership and dynamism around the need for reform.

A key part of the activities of the Project Forum Europe is the creation of a significant community of members and strategic partners, as well as high-profile actors from the academic world and civil society to create more opportunities for informal interaction, for bringing together regional and local actors from all over Europe to exchange and share ideas and best practices.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 2 100
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European network with representatives in each EU Member State

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 10/2012 - 10/2013
Total budget: 85 000
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 0
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 85 000
- gåvor: 85 000
- medlemsavgifter: 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.