Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 22202595072-83
Data rejestracji: 11-01-24 11:45:17

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-06 14:08:06
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-06 14:08:06


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.
Nazwa skrócona: WVZ
Status prawny: eingetragener Verein
Strona internetowa: http://www.zuckerverbaende.de

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Günter Tissen
Pełniona funkcja: Hauptgeschäftsführer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Stefan Lehner
Pełniona funkcja: Geschäftsführer

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Am Hofgarten  8
53113 Bonn
NIEMCY
Numer telefonu: (+49228) 22850
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Vertretung der Interessen der deutschen Zuckerwirtschaft, Bearbeitung von Fragen der europäischen Zuckerpolitik, der Handelspolitik im globalen Kontext und von Fragen der Ernährungs- und Verbraucherpolitik
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Reform der EU-Zuckerpolitik

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • konsumenci
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.