Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.

Αριθμός μητρώου: 22202595072-83
ημερομηνία της εγγραφής: 24/01/2011 11:45:17

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 10/02/2015 07:49:51
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 10/02/2015 07:49:51
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 10/02/2017

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.

WVZ

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Am Hofgarten, 8
53113 Bonn
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49228)22850

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Günter Tissen

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Stefan Lehner

Geschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Vertretung der Interessen der deutschen Zuckerwirtschaft, Bearbeitung von Fragen der europäischen Zuckerpolitik, der Handelspolitik im globalen Kontext und von Fragen der Ernährungs- und Verbraucherpolitik

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

EU-Agrarpolitik, Ernährungspolitik


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Reform der EU-Zuckerpolitik

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 3

3

0,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ασφάλεια των τροφίμων
  • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Εσωτερική αγορά
  • Καταναλωτές
  • Περιβάλλον

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.