Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 22202595072-83
Дата на регистрация: 24/01/2011 11:45:17

Информацията за този субект е била последно изменена на: 10/02/2015 07:49:51
Последната годишна актуализация е извършена на: 10/02/2015 07:49:51
Следваща актуализация най-късно до: 10/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.

WVZ

eingetragener Verein

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Am Hofgarten, 8
53113 Bonn
ГЕРМАНИЯ

(+49228) 22850

    Правно отговорно лице

Господин  Günter Tissen

Hauptgeschäftsführer

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Stefan Lehner

Geschäftsführer

    Цели и задачи

Vertretung der Interessen der deutschen Zuckerwirtschaft, Bearbeitung von Fragen der europäischen Zuckerpolitik, der Handelspolitik im globalen Kontext und von Fragen der Ernährungs- und Verbraucherpolitik

национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

EU-Agrarpolitik, Ernährungspolitik


 

Не

Не

Не

Не

Не

Reform der EU-Zuckerpolitik

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 3

3

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Безопасност на храните
  • Вътрешен пазар
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Общи и институционални въпроси
  • Околна среда
  • Потребители

    Членство

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.