Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 22202595072-83
Дата на регистрация: 11-1-24 11:45:17

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-6 14:08:06
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-6 14:08:06


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.
Инициали: WVZ
Правен статут: eingetragener Verein
Уебсайт: http://www.zuckerverbaende.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Günter Tissen
Длъжност: Hauptgeschäftsführer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Stefan Lehner
Длъжност: Geschäftsführer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Am Hofgarten  8
53113 Bonn
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49228) 22850
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Vertretung der Interessen der deutschen Zuckerwirtschaft, Bearbeitung von Fragen der europäischen Zuckerpolitik, der Handelspolitik im globalen Kontext und von Fragen der Ernährungs- und Verbraucherpolitik
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Reform der EU-Zuckerpolitik

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.