Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Young European Federalists | Jeunes Européens Fédéralistes

Identifikačné číslo v Registri: 22158552884-38
Dátum registrácie: 23/12/2009 09:58:32

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 19/12/2014 18:55:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19/12/2014 18:55:57

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Young European Federalists | Jeunes Européens Fédéralistes

JEF

AISBL

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Square de Meeûs, 25
1000 BRUSSELS
BELGICKO

(+32) 2 512 00 53

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Ioan Bucuras

Secretary-General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Pauline Gessant

President

    Ciele a poslanie

MISSION
The goal of JEF is the creation of a democratic European federation as a crucial ingredient for peace, a guarantee for a more free, just and democratic society and a first step towards a world federation.

OBJECTIVES
JEF promotes true European citizenship, works for the widening and deepening of the EU and strives for a more just and integrated society on the European continent. JEF is independent from all political parties and ideologies and pursues its objectives autonomously. Even though JEF will not identify with any of them, the organisation can participate in the exchange of opinions and experiences with other political movements, European, national and local institutions and associations, as well as the general public. JEF is not interested in the direct management of political power.

AIMS
JEF aims at developing a better understanding of European Federalism and advancing the implementation of the federal ideals. JEF concentrates its action on the achievement of international democracy through respect for federal principles in Europe and beyond. JEF seeks to spread the idea of European Federalism which can be generally described as the attachment to a complex and balanced system of supranational governance that tries to guarantee the highest standards of democracy and transparency, combined with effective decision-making bodies which deliver at the appropriate level tangible solutions to societal problems. In short, a healthy mix between democracy and efficiency is thus central to Federalist philosophy. JEF communicates European Federalism as a message of European brotherhood that rests on the following five pillars: (1) democracy and participation, (2) subsidiarity, (3) autonomy and division of competences, (4) peace, the rule of law and human rights and (5) unity in diversity. JEF thus campaigns for a new European Union that is able to rise to the cross-border challenges of our interconnected societies.

TOOLS
JEF aims to spread its ideas by the following means:
i)The coordination of its local, regional, national and European bodies and the inclusion of its members in the work of the association;
ii)The development of the contacts and exchanges between European youth;
iii)The regular organisation of campaigns, projects, study-seminars, trainings and educational courses in the field of European affairs;
iv)The issuance of press releases and the publication of magazines, on-line or in paper version, in order to voice the opinion of the European youth;
v)The organisation of meetings, activities and street actions to raise awareness of European affairs among the general public;
vi)The advocacy of its objectives towards both public and private organisations.

 • európskej
 • svetovej

    Činnosti

JEF lobbies for the creation of a democratic European federation, for a more democratic, legitimate, transparent and efficient European Union, a greater inclusion of European citizens in the decision-making process of the EU and the promotion of peace, democracy, human rights and basic freedoms in Europe and worldwide.

To these ends, JEF concentrates its lobbying activities in the following three fields: I. Federal Philosophy and Principles, II. Federal Institutions and III. Federal Policies. On the basis of its own policies, JEF communicates its solutions in these three fields towards both public and private organisations in response to the Citizens’ concerns regarding the world’s environmental, economic, social and security challenges. JEF demonstrates in its advocacy work why we need a stronger Europe and how this Europe can be built.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

70

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Federico Guerrieri 08/05/2014 06/05/2015
Ioan Bucuras 26/08/2014 20/08/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

30 000

JEF-Albania(500),
JEF-Austria(5000),
JEF-Belgium(800),
JEF-Bulgaria(200),
JEF-Croatia(100),
JEF-Denmark(950),
JEF-Finland(2300),
JEF-France(3900),
JEF-Germany(6200),
JEF-Greece(900),
JEF-Hungary(150),
JEF-Italy(2400),
JEF-Kosovo(150),
JEF-Latvia(300),
JEF-Lithuania(250),
JEF-Macedonia(150),
JEF-Malta(400),
JEF-Moldova(150),
JEF-Norway(2300),
JEF-Portugal(150),
JEF-Romania(200),
JEF-Serbia(250),
JEF-Slovakia(350),
JEF-Spain(250),
JEF-Sweden(500),
JEF-Switzerland(650),
JEF-UK(200),
JEF-Czech Republic(150),
JEF-Netherlands(50),
JEF-Armenia(100),
JEF-Turkey(500)

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • ALBÁNSKO
 • ARMÉNSKO
 • AZERBAJDŽAN
 • BIELORUSKO
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ČIERNA HORA
 • ISLAND
 • MOLDAVSKÁ REPUBLIKA
 • NÓRSKO
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO

JEF is one of the founding members of the European Youth Forum (YFJ), a member organisation of the European Movement International (EMI) and the youth organisation of the Union of European Federalists (UEF).

JEF co-operates with other organisations such as the Party Political Youth Organisations (PPYOs) without being a member or party-politically affiliated with any of them.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

164 434 €

115 950 €

 €

50 000 €

 €

0 €

65 950 €

0 €

48 484 €

3 250 €

22 000 €

3 434 €

7 700 €

12 100 €

< 50 000  €

As mentioned in our activities JEF lobbies for the creation of a democratic European federation, for a more democratic, legitimate, transparent and efficient European Union, a greater inclusion of European citizens in the decision-making process of the EU and the promotion of peace, democracy, human rights and basic freedoms in Europe and worldwide.

To achieve these goals, our 70 members of the federal committee often travel to Brussels to attend events-meetings at the European Institutions and with partners (JEF-Europe is also one of the funding members of the European Youth Forum).

Moreover JEF-Europe has an office in Brussels (rent of 1350 euros per month) used mainly by the Secretary General (salary of 30000 euros per year), but also by the other persons actively engaged with the organisation (Board members and Federal Committee members in particular) to be in permanent contact with the European Institutions.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.