Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Young European Federalists | Jeunes Européens Fédéralistes

Tunnistenumero rekisterissä: 22158552884-38
Rekisteröintipäivä: 23.12.2009 9:58:32

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.8.2014 17:28:22
Edellinen vuotuinen päivitys: 26.11.2013 10:10:07


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Young European Federalists | Jeunes Européens Fédéralistes
Lyhenne: JEF
Organisaation oikeudellinen muoto: AISBL
Internet-osoite: http://www.jef.eu/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Ioan Bucuras
Tehtävä organisaatiossa: Secretary-General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Pauline Gessant
Tehtävä organisaatiossa: President

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Square de Meeûs  25
1000 BRUSSELS
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 512 00 53
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: MISSION
The goal of JEF is the creation of a democratic European federation as a crucial ingredient for peace, a guarantee for a more free, just and democratic society and a first step towards a world federation.

OBJECTIVES
JEF promotes true European citizenship, works for the widening and deepening of the EU and strives for a more just and integrated society on the European continent. JEF is independent from all political parties and ideologies and pursues its objectives autonomously. Even though JEF will not identify with any of them, the organisation can participate in the exchange of opinions and experiences with other political movements, European, national and local institutions and associations, as well as the general public. JEF is not interested in the direct management of political power.

AIMS
JEF aims at developing a better understanding of European Federalism and advancing the implementation of the federal ideals. JEF concentrates its action on the achievement of international democracy through respect for federal principles in Europe and beyond. JEF seeks to spread the idea of European Federalism which can be generally described as the attachment to a complex and balanced system of supranational governance that tries to guarantee the highest standards of democracy and transparency, combined with effective decision-making bodies which deliver at the appropriate level tangible solutions to societal problems. In short, a healthy mix between democracy and efficiency is thus central to Federalist philosophy. JEF communicates European Federalism as a message of European brotherhood that rests on the following five pillars: (1) democracy and participation, (2) subsidiarity, (3) autonomy and division of competences, (4) peace, the rule of law and human rights and (5) unity in diversity. JEF thus campaigns for a new European Union that is able to rise to the cross-border challenges of our interconnected societies.

TOOLS
JEF aims to spread its ideas by the following means:
i)The coordination of its local, regional, national and European bodies and the inclusion of its members in the work of the association;
ii)The development of the contacts and exchanges between European youth;
iii)The regular organisation of campaigns, projects, study-seminars, trainings and educational courses in the field of European affairs;
iv)The issuance of press releases and the publication of magazines, on-line or in paper version, in order to voice the opinion of the European youth;
v)The organisation of meetings, activities and street actions to raise awareness of European affairs among the general public;
vi)The advocacy of its objectives towards both public and private organisations.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 70
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Federico Guerrieri 8.5.2014 6.5.2015
Ioan Bucuras 26.8.2014 20.8.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


JEF lobbies for the creation of a democratic European federation, for a more democratic, legitimate, transparent and efficient European Union, a greater inclusion of European citizens in the decision-making process of the EU and the promotion of peace, democracy, human rights and basic freedoms in Europe and worldwide.

To these ends, JEF concentrates its lobbying activities in the following three fields: I. Federal Philosophy and Principles, II. Federal Institutions and III. Federal Policies. On the basis of its own policies, JEF communicates its solutions in these three fields towards both public and private organisations in response to the Citizens’ concerns regarding the world’s environmental, economic, social and security challenges. JEF demonstrates in its advocacy work why we need a stronger Europe and how this Europe can be built.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Humanitaarinen apu
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 30 000
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 31
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • JEF-Albania (500 edunvalvojaa)
 • JEF-Austria (5 000 edunvalvojaa)
 • JEF-Belgium (800 edunvalvojaa)
 • JEF-Bulgaria (200 edunvalvojaa)
 • JEF-Croatia (100 edunvalvojaa)
 • JEF-Denmark (950 edunvalvojaa)
 • JEF-Finland (2 300 edunvalvojaa)
 • JEF-France (3 900 edunvalvojaa)
 • JEF-Germany (6 200 edunvalvojaa)
 • JEF-Greece (900 edunvalvojaa)
 • JEF-Hungary (150 edunvalvojaa)
 • JEF-Italy (2 400 edunvalvojaa)
 • JEF-Kosovo (150 edunvalvojaa)
 • JEF-Latvia (300 edunvalvojaa)
 • JEF-Lithuania (250 edunvalvojaa)
 • JEF-Macedonia (150 edunvalvojaa)
 • JEF-Malta (400 edunvalvojaa)
 • JEF-Moldova (150 edunvalvojaa)
 • JEF-Norway (2 300 edunvalvojaa)
 • JEF-Portugal (150 edunvalvojaa)
 • JEF-Romania (200 edunvalvojaa)
 • JEF-Serbia (250 edunvalvojaa)
 • JEF-Slovakia (350 edunvalvojaa)
 • JEF-Spain (250 edunvalvojaa)
 • JEF-Sweden (500 edunvalvojaa)
 • JEF-Switzerland (650 edunvalvojaa)
 • JEF-UK (200 edunvalvojaa)
 • JEF-Czech Republic (150 edunvalvojaa)
 • JEF-Netherlands (50 edunvalvojaa)
 • JEF-Armenia (100 edunvalvojaa)
 • JEF-Turkey (500 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • ESPANJA
 • IRLANTI
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • KREIKKA
 • KROATIA
 • LATVIA
 • LIETTUA
 • MALTA
 • PORTUGALI
 • PUOLA
 • RANSKA
 • ROMANIA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SUOMI
 • TANSKA
 • TŠEKKI
 • UNKARI
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • ALBANIA
 • ARMENIA
 • AZERBAIDZAN
 • BOSNIA JA HERTSEGOVINA
 • ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA
 • ISLANTI
 • MOLDOVA
 • MONTENEGRO
 • NORJA
 • SERBIA
 • SVEITSI
 • TURKKI
 • VALKO-VENÄJÄ
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
JEF is one of the founding members of the European Youth Forum (YFJ), a member organisation of the European Movement International (EMI) and the youth organisation of the Union of European Federalists (UEF).

JEF co-operates with other organisations such as the Party Political Youth Organisations (PPYOs) without being a member or party-politically affiliated with any of them.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 206 157
josta julkista rahoitusta: 142 953
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 107 842
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
European Youth Foundation of CoE : 35 111
European Parliament : 0
muista rahoituslähteistä: 63 204
- lahjoitukset ja avustukset: 15 087
- jäsenmaksut: 17 018
statutory meetings fees : 3 434
Participation fees : 15 565
Private Institutions : 12 100
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

As mentioned in our activities JEF lobbies for the creation of a democratic European federation, for a more democratic, legitimate, transparent and efficient European Union, a greater inclusion of European citizens in the decision-making process of the EU and the promotion of peace, democracy, human rights and basic freedoms in Europe and worldwide.

To achieve these goals, our 70 members of the federal committee often travel to Brussels to attend events-meetings at the European Institutions and with partners (JEF-Europe is also one of the funding members of the European Youth Forum).

Moreover JEF-Europe has an office in Brussels (rent of 1350 euros per month) used mainly by the Secretary General (salary of 30000 euros per year), but also by the other persons actively engaged with the organisation (Board members and Federal Committee members in particular) to be in permanent contact with the European Institutions.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.