Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Young European Federalists | Jeunes Européens Fédéralistes

Tunnusnumber registris: 22158552884-38
Registreerimise kuupäev: 23.12.09 9:58:32

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 13.08.14 17:28:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26.11.13 10:10:07


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Young European Federalists | Jeunes Européens Fédéralistes
Akronüüm: JEF
Õiguslik vorm: AISBL
Veebisait: http://www.jef.eu/

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ioan Bucuras
Ametikoht: Secretary-General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Pauline Gessant
Ametikoht: President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 25 Square de Meeûs 
1000 BRUSSELS
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 512 00 53
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: MISSION
The goal of JEF is the creation of a democratic European federation as a crucial ingredient for peace, a guarantee for a more free, just and democratic society and a first step towards a world federation.

OBJECTIVES
JEF promotes true European citizenship, works for the widening and deepening of the EU and strives for a more just and integrated society on the European continent. JEF is independent from all political parties and ideologies and pursues its objectives autonomously. Even though JEF will not identify with any of them, the organisation can participate in the exchange of opinions and experiences with other political movements, European, national and local institutions and associations, as well as the general public. JEF is not interested in the direct management of political power.

AIMS
JEF aims at developing a better understanding of European Federalism and advancing the implementation of the federal ideals. JEF concentrates its action on the achievement of international democracy through respect for federal principles in Europe and beyond. JEF seeks to spread the idea of European Federalism which can be generally described as the attachment to a complex and balanced system of supranational governance that tries to guarantee the highest standards of democracy and transparency, combined with effective decision-making bodies which deliver at the appropriate level tangible solutions to societal problems. In short, a healthy mix between democracy and efficiency is thus central to Federalist philosophy. JEF communicates European Federalism as a message of European brotherhood that rests on the following five pillars: (1) democracy and participation, (2) subsidiarity, (3) autonomy and division of competences, (4) peace, the rule of law and human rights and (5) unity in diversity. JEF thus campaigns for a new European Union that is able to rise to the cross-border challenges of our interconnected societies.

TOOLS
JEF aims to spread its ideas by the following means:
i)The coordination of its local, regional, national and European bodies and the inclusion of its members in the work of the association;
ii)The development of the contacts and exchanges between European youth;
iii)The regular organisation of campaigns, projects, study-seminars, trainings and educational courses in the field of European affairs;
iv)The issuance of press releases and the publication of magazines, on-line or in paper version, in order to voice the opinion of the European youth;
v)The organisation of meetings, activities and street actions to raise awareness of European affairs among the general public;
vi)The advocacy of its objectives towards both public and private organisations.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 70
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Federico Guerrieri 8.05.14 6.05.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


JEF lobbies for the creation of a democratic European federation, for a more democratic, legitimate, transparent and efficient European Union, a greater inclusion of European citizens in the decision-making process of the EU and the promotion of peace, democracy, human rights and basic freedoms in Europe and worldwide.

To these ends, JEF concentrates its lobbying activities in the following three fields: I. Federal Philosophy and Principles, II. Federal Institutions and III. Federal Policies. On the basis of its own policies, JEF communicates its solutions in these three fields towards both public and private organisations in response to the Citizens’ concerns regarding the world’s environmental, economic, social and security challenges. JEF demonstrates in its advocacy work why we need a stronger Europe and how this Europe can be built.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Tarbijad
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 30 000
Liikmesorganisatsioonide arv: 31
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • JEF-Albania (500 liiget)
 • JEF-Austria (5 000 liiget)
 • JEF-Belgium (800 liiget)
 • JEF-Bulgaria (200 liiget)
 • JEF-Croatia (100 liiget)
 • JEF-Denmark (950 liiget)
 • JEF-Finland (2 300 liiget)
 • JEF-France (3 900 liiget)
 • JEF-Germany (6 200 liiget)
 • JEF-Greece (900 liiget)
 • JEF-Hungary (150 liiget)
 • JEF-Italy (2 400 liiget)
 • JEF-Kosovo (150 liiget)
 • JEF-Latvia (300 liiget)
 • JEF-Lithuania (250 liiget)
 • JEF-Macedonia (150 liiget)
 • JEF-Malta (400 liiget)
 • JEF-Moldova (150 liiget)
 • JEF-Norway (2 300 liiget)
 • JEF-Portugal (150 liiget)
 • JEF-Romania (200 liiget)
 • JEF-Serbia (250 liiget)
 • JEF-Slovakia (350 liiget)
 • JEF-Spain (250 liiget)
 • JEF-Sweden (500 liiget)
 • JEF-Switzerland (650 liiget)
 • JEF-UK (200 liiget)
 • JEF-Czech Republic (150 liiget)
 • JEF-Netherlands (50 liiget)
 • JEF-Armenia (100 liiget)
 • JEF-Turkey (500 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • LÄTI
 • LEEDU
 • MADALMAAD
 • MALTA
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

 • ALBAANIA
 • ARMEENIA
 • ASERBAIDŽAAN
 • BOSNIA JA HERTSEGOVIINA
 • ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK
 • ISLAND
 • MOLDOVA VABARIIK
 • MONTENEGRO
 • NORRA
 • SERBIA
 • ŠVEITS
 • TÜRGI
 • VALGEVENE
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
JEF is one of the founding members of the European Youth Forum (YFJ), a member organisation of the European Movement International (EMI) and the youth organisation of the Union of European Federalists (UEF).

JEF co-operates with other organisations such as the Party Political Youth Organisations (PPYOs) without being a member or party-politically affiliated with any of them.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 206 157
millest avalik rahastamine: 142 953
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 107 842
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
European Youth Foundation of CoE : 35 111
European Parliament : 0
millest muud rahastusallikad: 63 204
- annetused: 15 087
- liikmemaksud: 17 018
statutory meetings fees : 3 434
Participation fees : 15 565
Private Institutions : 12 100
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

As mentioned in our activities JEF lobbies for the creation of a democratic European federation, for a more democratic, legitimate, transparent and efficient European Union, a greater inclusion of European citizens in the decision-making process of the EU and the promotion of peace, democracy, human rights and basic freedoms in Europe and worldwide.

To achieve these goals, our 70 members of the federal committee often travel to Brussels to attend events-meetings at the European Institutions and with partners (JEF-Europe is also one of the funding members of the European Youth Forum).

Moreover JEF-Europe has an office in Brussels (rent of 1350 euros per month) used mainly by the Secretary General (salary of 30000 euros per year), but also by the other persons actively engaged with the organisation (Board members and Federal Committee members in particular) to be in permanent contact with the European Institutions.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.