Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení




Profil zapsaného subjektu

Österreichischer Sparkassenverband

Identifikační číslo v rejstříku: 22115995998-08
Datum registrace: 8.6.11 14:18:13

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.5.14 16:33:00
Datum poslední roční aktualizace je 28.5.14 16:33:00


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Österreichischer Sparkassenverband
Zkratka:
Právní forma Verein
Internetové stránky: http://www.sparkasse.at/sverband

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Mag. Michael IKRATH
Funkce: Generalsekretär

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Herbert Vallant
Funkce: Abteilungsleiter European Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Grimmelshausengasse  1
1030 Wien
RAKOUSKO
Telefon: (+0043) 05010028069
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: EU Büro Brüssel
Rue Marie-Thérèse 11
1000 Brüssel
Tel: 0032 2 2188521

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der Österreichische Sparkassenverband ist die Interessenvertretung der österreichischen Sparkassen und hat den Zweck, als Gesamtvertretung des österreichischen Sparkassenwesens, dessen Interessen sowohl im Verhältnis der Mitglieder zueinander als auch nach außen hin jederzeit wahrzunehmen und die hierzu erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Zugleich nimmt der Österreichische Sparkassenverband die Funktionen des Fachverbandes der Sparkassen wahr. Der Fachverband der Sparkassen konstituierte sich am 17.7.1947 auf Grund des Bundesgesetzes vom 24.7.1946 BGBl 182, betreffend die Errichtung von Kammern der gewerblichen Wirtschaft – Handelskammergesetz.

Der Österreichische Sparkassenverband wurde am 2. Juni 1905 gegründet. Ordentliche Mitglieder des Sparkassenverbandes sind alle Sparkassen Österreichs und die Landesverbände der Sparkassen. Außerordentliche Mitglieder sind vor allen die für Finanzdienstleistungen gegründeten Tochterunternehmen der Sparkassen.

Der Österreichische Sparkassenverband vertritt die Sparkassen auf nationaler und internationaler Ebene nach außen und ist die Kontaktstelle zu Behörden und anderen österreichischen und EU-Interessensvertretungen.

Der Österreichische Sparkassenverband sieht sich als aktive und kreative Plattform, die der Diskussion und Förderung des Interessensausgleiches und Umsetzung der Ergebnisse innerhalb der Sparkassengruppe dient. Er ist der Vertreter der Sparkassen als Arbeitgeber und schließt Kollektivverträge mit dem Gewerkschaftsbund als Arbeitnehmer-Vertreter ab.

Der Österreichische Sparkassenverband sieht sich als Dienst-und Serviceleister auf den Gebieten Recht und Datenmanagement und steht den Sparkassen für Auskünfte und Beratungen auf den Gebieten des Dienst-, Steuer- und Bankenrechtes zur Verfügung.

Darüber hinaus ist der Österreichische Sparkassenverband für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkassengruppe zuständig und unterstützt die regionale Pressearbeit der Sparkassen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 6
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Roland TASSLER 17.4.14 15.4.15
Ole Weigmann 26.6.14 24.6.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Aufklärung der Dienststellen und Entscheidungsträger über mögliche Auswirkungen von europäischen Rechtsakten auf die Geschäftstätigkeit der Sparkassen, deren Kunden und insgesamt auf die Verbraucher und die wirtschaftliche Lage als Ganzes.

Hinweis auf Anpassungsbedarf von Rechtsakten, um negative Auswirkungen auf die regionalverankerte und finanzmarktstabilisierende Sparkassenstruktur zu vermeiden.

Sicherstellung, dass die Nahversorgung der Verbraucher und KMU mit Bankdienstleistungen nicht durch regulative Maßnahmen beeinträchtigt wird.

Alle Themen, die im Zusammenhang mit den oben genannten Punkten stehen, sind von Relevanz.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Vnitřní trh
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.




European Savings Banks Association (ESBG), World Savings Banks Institute (WSBI), European Banking Industry Committee (EBIC), Kangaroo Group im Europäischen Parlament

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 415 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.