Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Österreichischer Sparkassenverband

Identifikační číslo v rejstříku: 22115995998-08
Datum registrace: 08/06/2011 14:18:13

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/05/2014 16:33:00
Datum poslední roční aktualizace je: 28/05/2014 16:33:00

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Österreichischer Sparkassenverband

Verein

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Grimmelshausengasse, 1
1030 Wien
RAKOUSKO

(+0043) 05010028069

(+) 

EU Büro Brüssel
Rue Marie-Thérèse 11
1000 Brüssel
Tel: 0032 2 2188521

    Osoba s právní odpovědností

pan  Mag. Michael IKRATH

Generalsekretär

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Herbert Vallant

Abteilungsleiter European Affairs

    Cíle a úkoly

Der Österreichische Sparkassenverband ist die Interessenvertretung der österreichischen Sparkassen und hat den Zweck, als Gesamtvertretung des österreichischen Sparkassenwesens, dessen Interessen sowohl im Verhältnis der Mitglieder zueinander als auch nach außen hin jederzeit wahrzunehmen und die hierzu erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Zugleich nimmt der Österreichische Sparkassenverband die Funktionen des Fachverbandes der Sparkassen wahr. Der Fachverband der Sparkassen konstituierte sich am 17.7.1947 auf Grund des Bundesgesetzes vom 24.7.1946 BGBl 182, betreffend die Errichtung von Kammern der gewerblichen Wirtschaft – Handelskammergesetz.

Der Österreichische Sparkassenverband wurde am 2. Juni 1905 gegründet. Ordentliche Mitglieder des Sparkassenverbandes sind alle Sparkassen Österreichs und die Landesverbände der Sparkassen. Außerordentliche Mitglieder sind vor allen die für Finanzdienstleistungen gegründeten Tochterunternehmen der Sparkassen.

Der Österreichische Sparkassenverband vertritt die Sparkassen auf nationaler und internationaler Ebene nach außen und ist die Kontaktstelle zu Behörden und anderen österreichischen und EU-Interessensvertretungen.

Der Österreichische Sparkassenverband sieht sich als aktive und kreative Plattform, die der Diskussion und Förderung des Interessensausgleiches und Umsetzung der Ergebnisse innerhalb der Sparkassengruppe dient. Er ist der Vertreter der Sparkassen als Arbeitgeber und schließt Kollektivverträge mit dem Gewerkschaftsbund als Arbeitnehmer-Vertreter ab.

Der Österreichische Sparkassenverband sieht sich als Dienst-und Serviceleister auf den Gebieten Recht und Datenmanagement und steht den Sparkassen für Auskünfte und Beratungen auf den Gebieten des Dienst-, Steuer- und Bankenrechtes zur Verfügung.

Darüber hinaus ist der Österreichische Sparkassenverband für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkassengruppe zuständig und unterstützt die regionale Pressearbeit der Sparkassen.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Aufklärung der Dienststellen und Entscheidungsträger über mögliche Auswirkungen von europäischen Rechtsakten auf die Geschäftstätigkeit der Sparkassen, deren Kunden und insgesamt auf die Verbraucher und die wirtschaftliche Lage als Ganzes.

Hinweis auf Anpassungsbedarf von Rechtsakten, um negative Auswirkungen auf die regionalverankerte und finanzmarktstabilisierende Sparkassenstruktur zu vermeiden.

Sicherstellung, dass die Nahversorgung der Verbraucher und KMU mit Bankdienstleistungen nicht durch regulative Maßnahmen beeinträchtigt wird.

Alle Themen, die im Zusammenhang mit den oben genannten Punkten stehen, sind von Relevanz.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

6

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Daniela Umstätter-Stengg 13/01/2015 08/01/2016
Ole Weigmann 26/06/2014 24/06/2015
Roland TASSLER 17/04/2014 15/04/2015

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Vnitřní trh
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

European Savings Banks Association (ESBG), World Savings Banks Institute (WSBI), European Banking Industry Committee (EBIC), Kangaroo Group im Europäischen Parlament

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

415 000 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.