Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Östereichischer Generikaverband

Identifikačné číslo v Registri: 22044375915-04
Dátum registrácie: 25/05/2011 19:24:29

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 28/04/2014 14:10:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28/04/2014 14:10:52

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Östereichischer Generikaverband

OeGV

Association

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Wiedner Hauptstrasse, 90-92/1/12
1050 Vienna
RAKÚSKO

(+43) 650 544 92 92

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Bernd Leiter

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Bernd Leiter

President

    Ciele a poslanie

Der österreichische Generikaverband ist ein Zusammenschluss von mehreren Generika-Produzenten, die ihre Arzneimittel in Österreich anbieten. Alle Mitgliedsunternehmen des Österreichischen Generikaverbandes produzieren und vertreiben ausschließlich qualitativ erstklassige Arzneimittel zu günstigen Preisen.

Der Österreichische Generikaverband sucht den konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen gesunden Wettbewerb ermöglichen.

Der Generikaverband bekennt sich zur optimalen Versorgung der österreichischen PatientInnen mit hochwertigen Arzneimitteln. Dazu zählt der rasche und unbürokratische Zugang zu innovativen Präparaten genauso wie der verstärkte Einsatz von Generika.

Gemeinsam repräsentieren die Mitgliedsunternehmen über 90 Prozent des österreichischen Generikamarktes.

celoštátnej

    Činnosti

Der Österreichische Generikaverband sucht den konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen gesunden Wettbewerb ermöglichen.

Der Generikaverband bekennt sich zur optimalen Versorgung der österreichischen PatientInnen mit hochwertigen Arzneimitteln. Dazu zählt der rasche und unbürokratische Zugang zu innovativen Präparaten genauso wie der verstärkte Einsatz von Generika.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Hospodárska súťaž
  • Verejné zdravie
  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

National Association Member of European Generics Association (EGA)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

0 €

0 €

0 €

The activity is conducted by unpaid volunteers without any reimbursement of expenditures.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.