Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Östereichischer Generikaverband

Identifikačné číslo v Registri: 22044375915-04
Dátum registrácie: 25.5.2011 19:24:29

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 28.4.2014 14:10:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28.4.2014 14:10:52


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Östereichischer Generikaverband
Skratka: OeGV
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.generikaverband.at

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Bernd Leiter
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Bernd Leiter
Funkcia: President

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Wiedner Hauptstrasse  90-92/1/12
1050 Vienna
RAKÚSKO
Telefónne číslo: (+43) 650 544 92 92
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Der österreichische Generikaverband ist ein Zusammenschluss von mehreren Generika-Produzenten, die ihre Arzneimittel in Österreich anbieten. Alle Mitgliedsunternehmen des Österreichischen Generikaverbandes produzieren und vertreiben ausschließlich qualitativ erstklassige Arzneimittel zu günstigen Preisen.

Der Österreichische Generikaverband sucht den konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen gesunden Wettbewerb ermöglichen.

Der Generikaverband bekennt sich zur optimalen Versorgung der österreichischen PatientInnen mit hochwertigen Arzneimitteln. Dazu zählt der rasche und unbürokratische Zugang zu innovativen Präparaten genauso wie der verstärkte Einsatz von Generika.

Gemeinsam repräsentieren die Mitgliedsunternehmen über 90 Prozent des österreichischen Generikamarktes.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Der Österreichische Generikaverband sucht den konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen gesunden Wettbewerb ermöglichen.

Der Generikaverband bekennt sich zur optimalen Versorgung der österreichischen PatientInnen mit hochwertigen Arzneimitteln. Dazu zählt der rasche und unbürokratische Zugang zu innovativen Präparaten genauso wie der verstärkte Einsatz von Generika.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Bezpečnosť potravín
  • Hospodárska súťaž
  • Verejné zdravie
  • Výskum a technológie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
National Association Member of European Generics Association (EGA)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 0 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The activity is conducted by unpaid volunteers without any reimbursement of expenditures.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.