Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Östereichischer Generikaverband

Numărul de identificare din Registru: 22044375915-04
Data înscrierii: 25.05.2011 19:24:29

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.04.2014 14:10:52
Data ultimei actualizări anuale: 28.04.2014 14:10:52


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Östereichischer Generikaverband
Acronim: OeGV
Statut juridic: Association
Site internet: http://www.generikaverband.at

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Bernd Leiter
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Bernd Leiter
Funcţie: President

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Wiedner Hauptstrasse  90-92/1/12
1050 Vienna
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+43) 650 544 92 92
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Der österreichische Generikaverband ist ein Zusammenschluss von mehreren Generika-Produzenten, die ihre Arzneimittel in Österreich anbieten. Alle Mitgliedsunternehmen des Österreichischen Generikaverbandes produzieren und vertreiben ausschließlich qualitativ erstklassige Arzneimittel zu günstigen Preisen.

Der Österreichische Generikaverband sucht den konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen gesunden Wettbewerb ermöglichen.

Der Generikaverband bekennt sich zur optimalen Versorgung der österreichischen PatientInnen mit hochwertigen Arzneimitteln. Dazu zählt der rasche und unbürokratische Zugang zu innovativen Präparaten genauso wie der verstärkte Einsatz von Generika.

Gemeinsam repräsentieren die Mitgliedsunternehmen über 90 Prozent des österreichischen Generikamarktes.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Der Österreichische Generikaverband sucht den konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen gesunden Wettbewerb ermöglichen.

Der Generikaverband bekennt sich zur optimalen Versorgung der österreichischen PatientInnen mit hochwertigen Arzneimitteln. Dazu zählt der rasche und unbürokratische Zugang zu innovativen Präparaten genauso wie der verstärkte Einsatz von Generika.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Cercetare şi tehnologie
  • Concurenţă
  • Sănătate publică
  • Siguranţă alimentară

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
National Association Member of European Generics Association (EGA)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 0 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

The activity is conducted by unpaid volunteers without any reimbursement of expenditures.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.