Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Brazilian Sugarcane Industry Association

Identifikavimo numeris Registre: 22014486374-73
Registracijos data: 05/08/2011 10:55:18

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/03/2015 13:53:28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/03/2015 13:53:28
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 16/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Brazilian Sugarcane Industry Association

UNICA

Non Profit Organisation

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2179 - 10°
01452-000 São Paulo - SP
BRAZILIJA

(+55 11) 3093 4949

C/O Apex Brasil
Avenue des Arts 19 A/D
 Brussels
BELGIJA

(+32) 22110535

    Teisiškai atsakingas asmuo

Elizabeth Farina

CEO and President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Geraldine Kutas

Head of International Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) is the largest organization in Brazil representing sugar, ethanol and bioelectricity producers. UNICA members answer for more than 50% of all ethanol produced in Brazil and 60% of overall sugar production. The Brazilian sugarcane sector’s annual gross earnings are of nearly US$ 16 billion, and the sector directly employs over 1.28 million people.

UNICA’s objective in Brussels is to provide consumers, government officials, NGOs, the business community and the news media with up-to-date, detailed information on vital social, economic and environmental contributions of Brazil’s sugar, ethanol and bioelectricity sectors. UNICA’s aims at working pro-actively with the European Union and national policy-makers to identify opportunities to remove existing regulatory barriers within the EU. It monitors on-going and upcoming European legislation, alert members on developments affecting the sector and lobby European institutions so that its needs are recognized and taken into account in the EU decision-making process. It is also important for UNICA to develop a network of high-level contacts among the European Institutions and other stakeholders.

UNICA actively participates in the EU decision-making process, and follows key EU legislative proposals with a direct impact on the industry in the field of energy, environment, trade (MERCOSUR and WTO), and transport and agriculture issues, among others.

  • Europos
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- Revision of the Renewable Energy Directive and of the Fuel Quality Directive
- 2030 Energy and Climate Package
- Energy Union

- Think Energy, Think Brazil: Perspectives on the 2030 Energy and Climate Package (http://sugarcane.org/global-policies/policies-in-the-european-union/unicas-event-in-brussels-november-19th-2014)

- Position paper: Reducing transport emissions by 2030
through a renewed EU biofuels policy (january 2015)

- EU blogs http://sugarcane.org/blog/eu


 

Non

Non

Non

Non

Non

- EU - Mercosur trade negotiations
- CAP reform

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1  

1

0,5

UNICA’s mission is to play a leading role in the consolidation of the Brazilian sugarcane industry as a modern agroindustrial complex equipped to compete sustainably, in Brazil and around the world, as suppliers of ethanol, sugar and bioelectricity.

Priorities:
• Consolidate ethanol as a globally traded commodity
• Promote demand of ethanol as a clean, renewable transport fuel

• Expand use of ethanol to other relevant sectors
• Foment large-scale production of bioelectricity for Brazil’s domestic market
• Assist member companies in becoming sustainability benchmarks
• Disseminate solid, credible scientific data about the competitiveness and sustainability of sugarcane ethanol

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Geraldine Kutas 15/07/2014 11/07/2015

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Įmonės
  • Klimato politika
  • Muitinė
  • Prekyba
  • Transportas
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

See http://www.unica.com.br/empresas/

    Finansiniai duomenys

04/2014  -  03/2015

>= 200 000 € ir < 299 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.