Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Brazilian Sugarcane Industry Association

Identifikavimo numeris Registre: 22014486374-73
Registracijos data: 11.8.5 10.55.18

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.9 12.31.49
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.9 12.31.49


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Brazilian Sugarcane Industry Association
Akronimas: UNICA
Teisinis statusas: Non Profit Organisation
Svetainė: http://www.unica.com.br/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Elizabeth Farina
Pareigos: CEO and President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Geraldine Kutas
Pareigos: Head of International Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Av. Brigadeiro Faria Lima  2179 - 9°
01452-000 São Paulo - SP
BRAZILIJA
Telefono numeris: (+55 11) 3093 4949
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) is the largest organization in Brazil representing sugar, ethanol and bioelectricity producers. UNICA members answer for more than 50% of all ethanol produced in Brazil and 60% of overall sugar production. The Brazilian sugarcane sector’s annual gross earnings are of nearly US$ 16 billion, and the sector directly employs over 1.28 million people.

UNICA’s objective in Brussels is to provide consumers, government officials, NGOs, the business community and the news media with up-to-date, detailed information on vital social, economic and environmental contributions of Brazil’s sugar, ethanol and bioelectricity sectors. UNICA’s aims at working pro-actively with the European Union and national policy-makers to identify opportunities to remove existing regulatory barriers within the EU. It monitors on-going and upcoming European legislation, alert members on developments affecting the sector and lobby European institutions so that its needs are recognized and taken into account in the EU decision-making process. It is also important for UNICA to develop a network of high-level contacts among the European Institutions and other stakeholders.

UNICA actively participates in the EU decision-making process, and follows key EU legislative proposals with a direct impact on the industry in the field of energy, environment, trade (MERCOSUR and WTO), and transport and agriculture issues, among others.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija: UNICA’s mission is to play a leading role in the consolidation of the Brazilian sugarcane industry as a modern agroindustrial complex equipped to compete sustainably, in Brazil and around the world, as suppliers of ethanol, sugar and bioelectricity.

Priorities:
• Consolidate ethanol as a globally traded commodity
• Promote demand of ethanol as a clean, renewable transport fuel

• Expand use of ethanol to other relevant sectors
• Foment large-scale production of bioelectricity for Brazil’s domestic market
• Assist member companies in becoming sustainability benchmarks
• Disseminate solid, credible scientific data about the competitiveness and sustainability of sugarcane ethanol

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Geraldine Kutas 14.7.15 15.7.11

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


- Proposal of a directive amending directives 2009/28/EC and 2009/30/EC
- EU - Mercosur trade negotiations
- 2030 energy and climate package

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transportas
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 04/2013 - 03/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.