Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Baillie Gifford & Co

Identifikačné číslo v Registri: 2196343364-01
Dátum registrácie: 5.9.2008 10:11:08

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.8.2014 10:27:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.8.2014 10:27:32


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Baillie Gifford & Co
Skratka: BG
Právna forma: Private Limited Partnership
Internetová stránka: http://www.bailliegifford.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andrew Telfer
Funkcia: Chief Executive Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Graham Laybourn
Funkcia: Director of Compliance and Legal

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Greenside Row  1
EH1 3AN Edinburgh
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44131) 275 2000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Baillie Gifford is an independently owned investment management firm, offering a broad product range of equity and fixed income products, which are available in both segregated and pooled vehicles. Investment management is our sole business and we have been managing investments since 1908. We manage investments globally for pension funds, institutions, charities and retail investors.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Baillie Gifford Overseas Ltd utilises its MiFID “passport” to market its services to applicable clients in certain other European States. Baillie Gifford & Co Ltd is the authorised corporate director of a series of UCITS eligible Open Ended Investment Companies, (“OEICs”) which are therefore also directly affected by EU Regulation; the company is also registered as an AIFM (Alternative Investment Fund Manager). In addition, European legislation influences UK domestic regulation and for these reasons Baillie Gifford participates in the consultation process on EU legislation which is likely to materially affect it.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Hospodárske a finančné záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Baillie Gifford & Co is a member of the European Fund and Asset Management Association and the Investment Management Association.
Baillie Gifford Life Ltd is a member of the Association of British Insurers.

Finančné údaje

Účtovný rok: 05/2013 - 04/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.