Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Baillie Gifford & Co

Identifikavimo numeris Registre: 2196343364-01
Registracijos data: 05/09/2008 10:11:08

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 02/04/2015 11:11:21
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 02/04/2015 11:11:21
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 02/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Baillie Gifford & Co

BG

Private Limited Partnership

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Greenside Row, 1
EH1 3AN Edinburgh
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44131) 275 2000

    Teisiškai atsakingas asmuo

Andrew Telfer

Chief Executive Officer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Graham Laybourn

Director of Compliance and Legal

    Tikslai ir uždaviniai

Baillie Gifford is an independently owned investment management firm, offering a broad product range of equity and fixed income products, which are available in both segregated and pooled vehicles. Investment management is our sole business and we have been managing investments since 1908. We manage investments globally for pension funds, institutions, charities and retail investors.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

MiFID II
Solvency II
UCITS V
Shareholders Rights Directive
AIFMD
CRD IV
MAR


 

Non

Non

Non

Non

Non

Baillie Gifford Overseas Ltd utilises its MiFID “passport” to market its services to applicable clients in certain other European States. Baillie Gifford & Co Ltd is the authorised corporate director of a series of UCITS eligible Open Ended Investment Companies, (“OEICs”) which are therefore also directly affected by EU Regulation; the company is also registered as an AIFM (Alternative Investment Fund Manager). In addition, European legislation influences UK domestic regulation and for these reasons Baillie Gifford participates in the consultation process on EU legislation which is likely to materially affect it.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1  

1

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Ekonomikos ir finansų reikalai

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Baillie Gifford & Co is a member of the European Fund and Asset Management Association and the Investment Management Association.
Baillie Gifford Life Ltd is a member of the Association of British Insurers.

    Finansiniai duomenys

05/2013  -  04/2014

< 9 999  

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.