Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

pantarhei advisors europe

Numărul de identificare din Registru: 21877126545-33
Data înscrierii: 02.09.2011 11:10:16

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 18.08.2014 14:46:21
Data ultimei actualizări anuale: 18.08.2014 14:46:21


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: pantarhei advisors europe
Acronim:
Statut juridic: GmbH
Site internet: http://pantarhei-europe.com

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Societăţi de consultanţă specializată

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Gilbert Rukschcio
Funcţie: Managing Partner

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Gilbert Rukschcio
Funcţie: Managing Partner

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Lugeck  7
1010 Wien
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+431) 88656350
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Vertretung in Brüssel:
Rue de Pascale 32
1040 Brüssel
Tel. +32 2 235 08 50

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Beratung von Unternehmen und Verbänden in den Bereichen europäische Politik, Interessensvertretung und Kommunikation.

Beobachtung und Monitoring relevanter politischer Entwicklungen auf EU-Ebene und Organisation des Stakeholderdialogs zwischen Klienten und politischen Institutionen.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Jana Tenglerova 08.05.2014 06.05.2015
Gilbert Rukschcio 15.04.2014 11.04.2015
Bianca Kahr 23.08.2014 18.02.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


ETS
Pharmapaket
Datenschutz
Integrierter Paketmarkt
Energiebinnenmarkt

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 08/2013 - 08/2014
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
>= 400000  € şi < 450000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • SLAV AG


Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 € şi mai mică de 100000 €.
 • Österreichische Post AG
 • EVN
 • FV Steine Keramik
 • AMSC
 • kohlpharma


Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 100000 € şi mai mică de 150000 €.
 • VAD e.V.

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
OPAV