Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Royal Society for the Protection of Birds

Identifikačné číslo v Registri: 21862631806-19
Dátum registrácie: 5.6.2009 16:56:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 18.8.2014 15:23:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.5.2014 16:18:12


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Royal Society for the Protection of Birds
Skratka: RSPB
Právna forma: UK Registered charity: england and Wales no 207076, Scotland no. SC037654
Internetová stránka: http://www.rspb.org.uk

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Clarke Mike
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Sacha Cleminson
Funkcia: Head of International Biodiversity Policy Unit

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Potton Road  The Lodge
SG19 2DL Sandy
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 1767680551
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: · We champion birds and the environment to decision makers.
· We protect, restore and manage habitats for birds and other wildlife.
· We research the problems facing birds and the environment, looking for practical solutions that we can implement on the ground, and promote to others.
· We carry out 'hands-on' recovery projects for our most threatened species.
· We own and manage 200 nature reserves, where wildlife can thrive and people can be inspired.
· We share our knowledge and enthusiasm, to help young and old enjoy the natural world.
· We champion the cause of biodiversity conservation within the wider debate on sustainable development.
· We are active across the UK at national, regional and local levels - our work is relevant to your environment.
· We tackle international conservation issues through the Birdlife International Partnership - a global coalition of like-minded conservation organisations.
· We work with decision makers on behalf of birds and the environment.
· We tackle wildlife crime and habitat loss.
· We work with landowners and farmers to help countryside birds.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 16
Doplňujúce údaje: Tim Stowe – Head of International Directorate
Sacha Cleminson Head of International Biodiversity Policy Unit
Stephen Hinchley, Head of European Policy Campaigns Team
Alistair Taylor, Senior Policy Officer, Nature Directives
Eleanor Burke, EU Elections Policy Officer

Nicola Crockford, International Species Policy Officer

Jenna Hegarty, Agriculture Policy Officer
Ellie Crane, Agriculture Policy Officer

Euan Dunn, Head of Marine policy

Kate Jennings, Head of site conservation policy

Olly Watts, Senior Policy Officer (Climate Change/Peat)
John Lanchberry, Principal Climate Change Adviser
Melanie Coath, Climate Change Policy Officer

Michael Krause - Head of Funding Development
Helen Barnard - Grants Development Manager

Carles Carboneras - Species Policy Officer, invasive species

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Eleanor Burke 21.6.2014 19.6.2015
Alexander CLEMINSON 21.6.2014 19.6.2015
Alistair Leonard TAYLOR 17.6.2014 13.6.2015
Jenna Hegarty 26.9.2013 23.9.2014
Stephen Hinchley 3.7.2014 30.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Staff involved in EU engagement activities and their work areas through job titles:

Tim Stowe – Head of International Directorate
Sacha Cleminson Head of International Biodiversity Policy Unit
Stephen Hinchley, Head of European Policy Campaigns Team
Alistair Taylor, Senior Policy Officer, Nature Directives
Eleanor Burke, EU Elections Policy officer

Nicola Crockford, International Species Policy Officer

Jenna Hegarty, Agriculture Policy Officer
Ellie Crane, Agriculture Policy Officer

Euan Dunn, Head of Marine policy

Kate Jennings, Head of site conservation policy

Olly Watts, Senior Policy Officer (Climate Change/Peat)
John Lanchberry, Principal Climate Change Adviser
Melanie Coath, Climate Change Policy Officer

Michael Krause - Head of Funding Development
Helen Barnard - Grants Development Manager

Carles Carboneras - Species Policy Officer, invasive species

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 1 096 016
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • ÍRSKO
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
BirdLife International
European Environmental Bureau
Transport and Environment
Climate Action Network
European Bird Census Council
IUCN – World Conservation Union
European Habitats Forum
Stop Climate Chaos
Green Alliance
Wildlife and Countryside Link
British Ornithologists Union

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2011 - 03/2012
Celkový rozpočet: 142 370 337
z toho financovanie z verejných zdrojov: 22 458 337
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 16 764 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 2 337
European sources : 5 692 000
z iných zdrojov: 119 912 000
- dary: 13 889 000
- členské: 38 172 000
legacies : 33 615 000
activities to generate funds : 25 603 000
income from charitable activities : 7 628 000
Net gains on disposals of fixed assets : 1 005 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

RSPB Trustees Report and Accounts
www.rspb.org.uk/about/run/reportaccounts.asp

Explanatory notes
Net income (money available for charitable purposes), at £90.1 million, was slightly up on the previous year.

Net income is shown after deducting the £18.9 million cost of generating income and a further £13.1 million cost of goods for resale by our trading operation. The majority of products sold, such as bird food and feeders, optics, wildlife books and videos, relate directly to our charitable objectives.

The cost of generating income increased to reflect our move from subscriptions towards donations. The generosity of our supporters is reflected in the increased income this generated and is shown within Membership subscriptions and donations. With around 90 per cent of our members continuing their support from year to year, we expect to enjoy the benefits from this for many years.

Expenditure on charitable purposes

Expenditure, at £85.8 million, was at a similar level to last year, however investment in land purchases and associated visitor facilities fell by £1.3 million. The reduced availability of some grant funding from Governments and the high price of land continue to constrain us.

The amount we spent on our conservation and education work was similar to the previous year. With economic conditions showing little sign of making a robust and sustained recovery we continued with our cautious approach to expenditure commitments.

Administrative overheads, governance and membership-related costs are typically around 10 per cent of our income available for charitable purposes. This leaves 90 per cent of our resources available to be spent directly on our conservation objectives.

Net operating income and financial reserves

The RSPB is committed to putting its income to work as soon as possible. The £4.4 million surplus has been earmarked for projects that extend beyond the end of the financial year.

Funds held for specific purposes, at £31.8 million, include money required for future working capital and a ‘threat fund’ to minimise the risk of interruptions to our highest priority work programmes.

Free financial reserves are held at a modest level to maximise the funds available for immediate conservation needs. We hold just 10 weeks’ worth of expenditure in free financial reserves.

The Statement of net assets includes Nature reserves held at their original cost, less depreciation where applicable, and the defined benefit Pension liability. The net liability of the scheme, at £67.8 million, increased due to a higher actuarial valuation of our liabilities as long term interest rate projections continued to fall during the year.

The scheme is relatively immature in that there are significantly more contributing members than pensioners; therefore the net liability of the scheme will not crystallise for some years and will fall as and when interest rates return to historical norms.

The additional cost of funding the liability over the period agreed with the Pension Trustees represents approximately 3 per cent of our annual income. The RSPB trustees do not consider the liability to represent a significant constraint over the use of financial reserves for the foreseeable future.

The last full actuarial review was completed in July 2010. The actions taken as a result of this review were a reduction in benefits accruing of around 25 per cent and a sharing with scheme members of the risk of future increases in longevity.

The final salary section of the scheme was closed to new entrants in February 2007. The assets and liabilities of the pension scheme are reviewed every three years, following which a plan is agreed with the Pension Scheme Trustees to make good any deficit. At the time the accounts were approved at the 2013 AGM, the most recent review was still underway.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.