Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

EUROSMART

Identifikacijska številka v Registru: 21856815315-64
Datum registracije: 16/02/2011 09:28:07

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 06/02/2015 10:05:52
Datum zadnje letne spremembe: 06/02/2015 10:05:52
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 06/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

EUROSMART

AISBL

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Rue du Luxembourg, 19-21
1000 Bruxelles
BELGIJA

(+32) 25068838

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Didier Salle

General Secretary

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Yann Le Borgne

Deputy General Secretary

    Cilji in naloge

Advocate for the use of Smart Secure Devices and smart security solutions to enhance the usability of digital services while protecting privacy and combating fraud

Engage for standardization of interoperable smart security solutions and promotes European standards world-wide

Represent our member companies in the formulation and implementation of EU public policy, legislation and regulation

Speak on behalf of the smart security industry with European and international governmental bodies and institutions, national regulators and agencies, the media, and other organizations

Monitor smart security market trends and publishes twice a year volume market forecasts by segment, being the WW reference

Give our member companies access to a network of experts including academics, laboratories and associations

 • evropski
 • svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Digital Agenda Strategy - Security of electronic transactions (mainly in payments, telecoms, government, healthcare).


 

Ne

Ne

Ne

Digital Agenda for Europe

Ne

Meetings, workshops and conferences are organised by the association. Position and technical papers are issued throughout the year by the different committees.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 3   25%: 1

4

1,8

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Yann LE BORGNE 11/02/2015 09/02/2016
Timothee Goulain 11/02/2015 09/02/2016
François TROUSSIER 11/02/2015 09/02/2016

    Interesna področja

 • Informacijska družba
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Vseevropska omrežja
 • Zunanja in varnostna politika

    Članstvo in povezanost z mrežami

http://www.eurosmart.com/about/members

    Finančni podatki

04/2013  -  04/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.